Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ความเป็นพิษของโบรอน

ความเป็นพิษของโบรอน

หากร่างกายได้รับโบรอนมากเกินไปจะเกิดพิษเฉียบพลัน มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ท้องร่วง ตัวเย็น (hypothermia)
ผิวหนังแห้ง (skin loss) ผิวหนังอักเสบ ทำลายไต และอาจหมดสติ หรือตายได้ เนื่องจากระบบหมุนเวียนของเลือดผิดปกติ
สำหรับความเป็นพิษเรื้อรังจะทำให้เกิดอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ น้ำหนักตัวลด โลหิตจาง และความรู้สึกทางเพศลดลง

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก