Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

หน้าที่ของลิพิดในร่างกาย

หน้าที่ของลิพิดในร่างกาย

ลิพิดมีหน้าที่ต่างๆ ในร่างกาย ดังนี้

 1. ให้พลังงานแก่ร่างกายได้มากกว่าสารอาหารชนิดอื่น ไขมันบริสุทธิ์ทุกชนิดให้พลังงานเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นไขมันจาก
  พืชหรือสัตว์ คือ ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรีต่อกรัม
 2. ช่วยในการละลายและการดูดซึมวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค
 3. ลิพิดโดยเฉพาะฟอสโฟลิพิด เป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์เมมเบรนทุกชนิด
 4. ลิพิดฟอสโฟลิพิด ได้แก่ เลซิทิน เซฟาลิน สฟิงโกไมอิลิน และสารลิโพโปรตีน เป็นองค์ประกอบในเนื้อเยื่อของ
  อวัยวะต่างๆ รวมทั้งเนื้อเยื่อสมอง ส่วนซีรีโบรไซด์เป็นองค์ประกอบของไมอีลินในเส้นประสาท
 5. ให้กรดไขมันที่จำเป็นแก่ร่างกาย คือ กรดลิโนเลอิก ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผิวหนังอักเสบ และมีความจำเป็น
  สำหรับการเจริญเติบโตของทารก นอกจากนั้นกรดไขมันจำเป็นยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วย โดยจะไป
  รวมกับคอเลสเตอรอลอิสระได้เป็นคอเลสเตอรอลเอสเทอร์ ทำให้ละลายได้ง่ายในเลือด


(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก