Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การย่อยคาร์โบไฮเดรต

การย่อยคาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่คนจำเป็นต้องบริโภคเป็นประจำทุกวัน เนื่องจากร่างกายใช้น้ำตาลซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรต
โมเลกุลเล็กที่สุดเปลี่ยนให้พลังงานเป็นอันดับแรก อาหารที่คนเราบริโภคส่วนใหญ่เป็นคาร์โบไฮเดรต ซึ่งจะอยู่ในรูปของ
พอลิแซ็กคาไรด์ (เช่น สตาร์ช) โอลิโกแซ็กคาไรด์ และไดแซ็กคาไรด์ (เช่น น้ำตาลซูโครส และแล็กโทส) เมื่อคาร์โบไฮเดรต
เข้าสู่ร่างกาย พอลิแซ็กคาไรด์ โอลิโกแซ็กคาไรด์ และไดแซ็กคาไรด์จะถูกย่อยหรือไฮโดรไลซ์ให้เป็นมอโนแซ็กคาไรด์ก่อน
แล้วจึงจะถูกดูดซึมผ่านเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดได้(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก