Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fat-soluble vitamin in body / วิตามินกลุ่มที่ละลายได้ในไขมัน

วิตามินกลุ่มที่ละลายได้ในไขมัน (fat-soluble vitamin) ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค วิตามินกลุ่มนี้
ส่วนใหญ่พบในอาหารร่วมกับไขมันและน้ำมัน และจะถูกดูดซึมพร้อมกับการดูดซึมไขมันและน้ำมัน ดังนั้นการดูดซึมวิตามิน
กลุ่มนี้จึงขึ้นอยู่กับการดูดซึมของไขมันและน้ำมันในร่างกาย ซึ่งยังต้องมีน้ำดีทำหน้าที่เป็นอิมัลซิไฟอิงเอเจนต์

หากเกิดภาวะผิดปกติต่อการย่อยและการดูดซึมไขมันและน้ำมัน เช่น การสร้างน้ำดีที่ตับผิดปกติ หรือท่อน้ำดีอุดตัน
หรือร่างกายได้รับอาหารที่มีไขมันและน้ำมันน้อยเกินไป จะทำให้การดูดซึมของวิตามินกลุ่มนี้ผิดปกติไปด้วย

เนื่องจากวิตามินกลุ่มนี้ละลายได้ดีในไขมันและน้ำมัน เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไม่สามารถถูกขับออกมาทางปัสสาวะได้
เพราะวิตามินกลุ่มนี้ไม่ละลายในน้ำ หากร่างกายได้รับวิตามินกลุ่มนี้มากเกินไปจะเก็บสะสมไว้ในร่างกายได้ ดังนั้นวิตามินในกลุ่มนี้
จึงไม่จำเป็นต้องได้รับจากอาหารทุกวัน หากร่างกายได้รับมากเกินไปอาจทำให้เกิดพิษได้(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก