Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Water-soluble vitamin / วิตามินกลุ่มที่ละลายได้ในน้ำ

วิตามินกลุ่มที่ละลายได้ในน้ำ (water-soluble vitamin) ได้แก่ วิตามินบีรวม และวิตามินซี

วิตามินบีรวมยังแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลายชนิด เช่น วิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีสอง วิตามินบีหก วิตามินบีสิบสอง ไนอะซิน
กรดโฟลิก กรดแพนโททินิก และไบโอติน เป็นต้น วิ

ตามินกลุ่มนี้ร่างกายจำเป็นต้องได้รับจากอาหารทุกวัน ร่างกายไม่สามารถสะสมวิตามินกลุ่มนี้ได้ เพราะมีสมบัติละลาย
ได้ดีในน้ำ หากร่างกายได้รับมากเกินไป ส่วนที่มากเกินพอจะถูกขับออกทางปัสสาวะ

วิตามินบีรวมส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการทำงานของเอนไซม์ เรียกว่า “โคเอนโซม์” ซึ่งเกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึม
ของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก ดังนั้น วิตามินบีรวมจึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย
เป็นอย่างยิ่ง(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก