Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

แหล่งของวิตามินเคในอาหาร

      

             วิตามินเคพบได้ทั่วๆ ไปในธรรมชาติ โดยเฉพาะผักใบเขียวต่างๆ เช่น กะหล่ำปลี ดอกกะหล่ำ ผักปวยเล้ง ผักคะน้า
บรอกโคลี ตับวัว ถั่วเหลือง และน้ำมันตับปลา ส่วนในผลไม้มีวิตามินเคอยู่น้อยมาก ปริมาณวิตามินเคในอาหารบางชนิด
ดังแสดงในตาราง

 

ตารางปริมาณวิตามินเคในอาหารบางชนิด

ชนิดของอาหาร

ไมโครกรัม   ฟิลโลควิโนน ต่อ 100 กรัม ส่วนที่บริโภคได้

ผักคะน้า

ผักโขม

ต้นหอม

บรอกโคลี

กะหล่ำปลี

ผักสลัด

ถั่วฝักสดชนิดต่างๆ

แตงกวา

มะเขือเทศ

แครอท

น้ำมันถั่วเหลือง

น้ำมันมะกอก

น้ำมันเมล็ดทานตะวัน

น้ำมันข้าวโพด

มายองเนส

เนื้อสัตว์และไข่ ไข่แดง

เนื้อสัตว์ต่างๆ

อะโวกาโด

องุ่น

กล้วย

แอปเปิล

ส้ม

817

400

207

205

147

122

36-47

19

6

5

193

49

9

3

81

2

                               น้อยมาก หรือ < 0.5                

40

3

< 0.5

< 0.5

< 0.5

ที่มา : Buttie (2001)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก