Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปริมาณวิตามินซีที่ร่างกายควรได้รับ

ปริมาณวิตามินซีที่ร่างกายควรได้รับ

             ในปี ค. ศ. 2000 ได้มีการกำหนดค่า RDA สำหรับวิตามินซีขึ้นใหม่ โดยเพิ่มขึ้น 25-50 เปอร์เซ็นต์จากเดิมวันละ
60 มิลลิกรัม เป็น 100 มิลลิกรัม เพื่อให้เนื้อเยื่อต่างๆ ได้รับปริมาณวิตามินซีเพียงพอ

             เด็กทารก ควรได้รับวิตามินซีวันละ                           40              มิลลิกรัม

             เด็กชาย – หญิง ควรได้รับวิตามินซีวันละ                  50             มิลลิกรัม

             ผู้ชาย ควรได้รับวิตามินซีวันละ                                90              มิลลิกรัม

             ผู้หญิง ควรได้รับวิตามินซีวันละ                               75              มิลลิกรัม

             หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร ควรได้รับวิตามินซีวันละ       90-100     มิลลิกรัม

             การดูดซึมวิตามินซีในคนจะผันแปรตามปริมารวิตามินซีที่ได้รับ

             หากได้รับวิตามินซีไม่เกิน 200 มิลลิกรัม ร่างกายจะดูดซึมได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

             หากได้รับวิตามินซี 500 มิลลิกรัม ร่างกายจะดูดซึมได้ 75 เปอร์เซ็นต์

             หากได้รับวิตามินซี 1,250 มิลลิกรัม ร่างกายจะดูดซึมได้ 50 เปอร์เซ็นต์

             หากได้รับวิตามินซีมากเกินไป ร่างกายจะรักษาภาวะสมดุลของวิตามินซีในพลาสมาโดยร่างกายขับส่วนที่ได้รับปริมาณ
มากเกินออกทางปัสสาวะโดยไม่ได้เมแทบอไลต์

             ดังนั้น ผู้ที่กินวิตามินซีปริมาณสูงควรคำนึงไว้เสมอว่าวิตามินซีมีสมบัติเป็นกรด ส่วนที่มากเกินพอและถูกขับ
ออกทางไต หากกินเป็นระยะเวลานานอาจทำให้ไตระคายเคืองได้(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก