Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

กรดโฟลิก

          

      กรดโฟลิกบริสุทธิ์ เป็นผลึกสีเหลืองสด ละลายในน้ำได้เล็กน้อย ทนต่อความเป็นกรด-ด่างตั้งแต่ค่าพีเอช 5 ขึ้นไป
ทนต่อความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แต่จะถูกออกซิไดส์ได้ง่ายเมื่อถูกแสง หรืออยู่ในภาวะที่เป็นกรด

      คำว่า “โฟเลต” ใช้เรียกชื่อกลุ่มของสารประกอบที่มีโครงสร้างทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกับกรดโฟลิก
จึงรวมเรียกว่า โฟเลต ส่วนคำว่า โฟลาซิน (folacin) และกรดโฟลิกไม่นิยมใช้แล้ว หมู่แอมิโนของกรดกลูตามิกเชื่อมต่อกับ
หมู่คาร์บอกซิลของกรดพาราแอมิโนเบนโซอิก ได้เป็น 2- แอมิโน-4-ไฮดรอกซีเทอริดีน

      กรดโฟลิก หรือ pteroylglutamic acid มีน้ำหนักโมเลกุล 441 มีสูตรโมเลกุล C19H19N7O6 และมีสูตรโครงสร้างแบ่ง
ออกได้ตามส่วนประกอบเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น pteridine, กรดพาราแอมิโนเบนโซอิค และกรดกลูตามิก(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก