Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปริมาณกรดโฟลิกที่ร่างกายควรได้รับ

ปริมาณกรดโฟลิกที่ร่างกายควรได้รับ

             เด็กอายุ 1 ปี ควรได้รับวันละ                                                 50        ไมโครกรัม

             ผู้ใหญ่ ควรได้รับวันละ                                                        400        ไมโครกรัม

             หญิงมีครรภ์ ควรได้รับวันละ                                                800        ไมโครกรัม

             หญิงให้นมบุตร ควรได้รับวันละ                                           600        ไมโครกรัม(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก