Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปริมาณวิตามินบีสิบสองที่ร่างกายควรได้รับ

             ปริมาณวิตามินบีสิบสองที่ร่างกายควรได้รับ

             เด็กทารก ควรได้รับวันละ                                                         0.3          ไมโครกรัม

             เด็กอายุ 1 – 3 ปี ควรได้รับวันละ                                              1.0          ไมโครกรัม

             เด็กอายุ 3 – 10 ควรได้รับวันละ                                                2.0          ไมโครกรัม

             เด็กอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ ควรได้รับวันละ                  3.0          ไมโครกรัม

             หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร ควรได้รับวันละ                          4.0          ไมโครกรัม(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก