Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปริมาณไนอะซินที่ร่างกายควรได้รับ

         

             ปริมาณไนอะซินที่ร่างกายควรได้รับจะผันแปรตามพลังงานที่ร่างกายต้องการ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลทำให้ร่างกาย
ต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อความต้องการไนอะซินของร่างกาย

             ร่างกายควรได้รับไนอะซินวันละ 6.6 มิลลิกรัมต่อ 1,000 กิโลแคลอรี

             เด็กทารก ควรได้รับวันละ                                                         5-8               มิลลิกรัม

             เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ควรได้รับวันละ                                         9-16             มิลลิกรัม

             เด็กอายุระหว่าง 11 – 14 ปี ควรได้รับวันละ                               16-18            มิลลิกรัม

             ผู้ชาย ควรได้รับวันละ                                                               18                มิลลิกรัม

             ผู้หญิง ควรได้รับวันละ                                                              13                มิลลิกรัม

             หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร ควรได้รับวันละ                       15-17               มิลลิกรัม

             อย่างไรก็ตาม กรดแอมิโนทริพโตเฟน ซึ่งเป็นกรดแอมิโนที่จำเป็นชนิดหนึ่ง ร่างกายสามารถเปลี่ยนทริพโตเฟน
ให้เป็นไนอะซินได้ ดังนั้น ถ้าได้รับอาหารที่มีทริพโตเฟนมาก จะไปทดแทนการขาดไนอะซินได้ กรดแอมิโนทริพโตเฟน
60 มิลลิกรัม สามารถเปลี่ยนเป็นไนอะซินได้ 1 มิลลิกรัม เรียกว่า niacin equivalent

Niacin equivalent (มิลลิกรัม) = ปริมาณไนอะซิน (มิลลิกรัม) + ปริมาณทริพโตเฟน (มิลลิกรัม)/60(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก