Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

สมบัติของวิตามินบีหก

             สมบัติของวิตามินบีหก

             วิตามินบีหกเป็นผลึกสีขาว ละลายได้ดีในน้ำ ทนต่อความร้อน ทนต่อกรด และทนต่อกระบวนการแปรรูปอาหาร
แต่ถูกทำลายได้ด้วยด่าง แสงอัลตราไวโอเลต และการออกซิเดชัน

             วิตามินบีหก เป็นสารประกอบกลุ่มไพริดีน (pyridines) ในธรรมชาติและในร่างกายมีอยู่ 3 รูป ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ
ไพริดีน ได้แก่ ไพริดอกซิน ไพริดอกซาล และไพริดอกซามีน

             ไพริดอกซิน มีสูตรโมเลกุล C8H11O3 N                        มีน้ำหนักโมเลกุล 169

             ไพริดอกซาล มีสูตรโมเลกุล C8H9O3 N                        มีน้ำหนักโมเลกุล 167

             ไพริดอกซามีน มีสูตรโมเลกุล C8H12O2 N2                  มีน้ำหนักโมเลกุล 168(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก