Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ปริมาณที่ร่างกายควรได้รับ

            

             ความต้องการวิตามินบีหกของร่างกาย ขึ้นอยู่กับปริมาณโปรตีนที่ร่างกายได้รับ ถ้าร่างกายได้รับโปรตีนวันละ
100 กรัม หรือมากกว่า ควรได้รับวิตามินบีหก 2 มิลลิกรัม ถ้าร่างกายได้รับโปรตีนวันละ 40-50 กรัม ควรได้รับวิตามินบีหก
1.2 – 1.5 มิลลิกรัม

             เด็กทารก ถึง 1 ปี ควรได้รับวันละ                                      0.3-0.4               มิลลิกรัม

             เด็กอายุ 1 – 10 ปี ควรได้รับวันละ                                     0.6-1.6               มิลลิกรัม

             เด็กวัยเจริญเติบโตและวัยรุ่น ควรได้รับวันละ                      1.6-2.0               มิลลิกรัม

             ผู้ใหญ่ควรได้รับวันละ                                                         2.0                  มิลลิกรัม

             หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร ควรได้รับวันละ                     2.5                  มิลลิกรัม                               (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก