Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

วิตามินกลุ่มที่ละลายได้ในน้ำ

วิตามินกลุ่มที่ละลายได้ในน้ำ ได้แก่ วิตามินซี และวิตามินบีรวม วิตามินบีรวมยังแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลายชนิด เช่น วิตามินบีหนึ่ง
วิตามินบีสอง วิตามินหก วิตามินสิบสอง ไนอะซิน กรดโฟลิก กรดแพนโททินิก และไบโอติน เป็นต้น ร่างกายไม่สามารถสะสม
วิตามินกลุ่มนี้ได้ เพราะมีสมบัติละลายได้ดีในน้ำ ดังนั้นร่างกายจำเป็นต้องได้รับวิตามินกลุ่มนี้อย่างเพียงพอจากอาหารทุกวัน
และต้องคำนึงไว้เสมอว่าวิตามินที่ละลายในน้ำบางชนิดสูญเสียในระหว่างการปรุงอาหาร ซึ่งจะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินลดน้อยลง
หากร่างกายได้รับมากเกินไป ส่วนที่มากเกินพอจะถูกขับออกทางปัสสาวะ

วิตามินบีรวมส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการทำงานของเอนไซม์ เรียกว่า “โคเอนโซม์” ซึ่งเกี่ยวข้องในเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก ดังนั้นวิตามินบีรวมจึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก