Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

โรคเหน็บชา

             โรคเหน็บชามี 2 แบบคือ โรคเหน็บชาแบบแห้ง (dry beriberi) และโรคเหน็บชาแบบเปียก (wet beriberi)

โรคเหน็บชาแบบแห้งอาการที่พบ คือน้ำหนักตัวจะลดลงอย่างรวดเร็ว กล้ามเนื้อลีบ อ่อนเพลีย มีการอักเสบของปลายประสาท
เสียการทรงตัว มีอกาารวิตกกังวล มีความผิดปกติทางสมอง และหัวใจโต

ส่วนโรคเหน็บชาแบบเปียก มีอาการตรงกันข้ามคือ มีการบวมทั่วๆไป ตามแขนขา ลำคอ หน้า และมีอาการของโรคหัวใจ
เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน

ภาวะการขาดวิตามินบีหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กทารก เรียกว่า Infantile Beriberi เกิดขึ้นเนื่องจากมารดาเป็นโรคขาดวิตามินบีหนึ่ง
ขณะตั้งครรภ์ ทำให้ทารกในครรภ์ได้รับวิตามินบีหนึ่งไม่เพียงพอ

เด็กทารกจะมีอาการหน้าบวม อาเจียน ปวดท้อง และร้องไม่มีเสียง เด็กอาจตายได้ภายในระยะเวลาสั้น

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก