Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

สาเหตุของการขาดวิตามินบีหนึ่ง

 

การขาดวิตามินบีหนึ่งเกิดได้หลายสาเหตุ ได้แก่

             1.      การกินอาหารไม่ถูกส่วน ทำให้ได้รับวิตามินบีหนึ่งจากอาหารน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ โดยเฉพาะในประเทศ
ที่กินข้าวเป็นอาหารหลัก จะมีผู้ป่วยเป็นโรคเหน็บชากันมาก เพราะเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารคาร์โบไฮเดรตมาก ความต้องการ
ของวิตามินบีหนึ่งจึงเพิ่มมากขึ้นด้วย

             2.      การกินอาหารที่มีสารต้านการทำงานของวิตามินบีหนึ่ง (thiamin antagonist) สารเหล่านี้จะเข้าแย่งที่การทำงาน
ของวิตามินบีหนึ่ง ทำให้วิตามินบีหนึ่งทำงานไม่ได้ เช่น ไพริไทแอมีน (pyrithiamin) และออกซีไทแอมีน (oxythiamin)

             3.      การกินอาหารที่มีสารทำลายวิตามินบีหนึ่ง (antithiamin factor) ซึ่งปนอยู่ในอาหาร สารทำลายวิตามินบีหนึ่ง
มี 2 ชนิดคือ

             ก.     พวกที่ไม่ทนความร้อน (thermolabile factor) เป็นพวกเอนไซม์ ได้แก่ เอนไซม์ไทแอมิเนส (thiaminase)
พบได้ในปลาดิบ (เช่น ปลาดุก) ผักตระกูลเฟิร์น (เช่น ผักกูด ผักแว่น) และเห็ด เป็นต้น

             ข.     พวกที่ทนความร้อนได้ (thermostable factor) พบในผักหลายชนิด เช่น ผักชี ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักตำลึง
และผักกระถิน เป็นต้น

             4.      บางครั้งร่างกายมีความต้องการวิตามินบีหนึ่งสูงกว่าปกติ เช่น คนที่ทำงานหนักร่างกายต้องการวิตามินบีหนึ่ง
เพิ่มขึ้น แต่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ทำให้เกิดอาการขาดวิตามินบีหนึ่งได้

             5.      ในคนที่ดื่มสุราจัด (severe alcoholism) จะทำให้มีการดูดซึมวิตามินบีหนึ่งที่ลำไส้เสียไป ส่งผลให้ร่างกาย
ได้รับวิตามินบีหนึ่งไม่เพียงพอ(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก