Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ความเป็นพิษของกาฟเฟอีนต่อหญิงมีครรภ์

ความเป็นพิษของกาฟเฟอีนต่อหญิงมีครรภ์

ผลการทดลองในสัตว์ทดลองที่ได้รับกาฟเฟอีนระหว่างตั้งครรภ์ พบว่ากาฟเฟอีนเป็นสารเทอราโทเจน คือสารที่ทำให้
การพัฒนาของตัวอ่อนในครรภ์ผิดปกติ แต่ยังไม่พบในคน

อย่างไรก็ตาม หญิงมีครรภ์ที่ได้รับกาฟเฟอีนมากกว่าวันละ 300 มิลลิกรัม จะทำให้เด็กแรกคลอดมีน้ำหนักตัวน้อย
จึงมีคำแนะนำว่าหญิงมีครรภ์ควรได้รับกาฟเฟอีนน้อยกว่าวันละ 300 มิลลิกรัม [กาแฟ 1 ถ้วย 240 มิลลิลิตร มีกาฟเฟอีน
125 มิลลิกรัม กาแฟ instant มีกาฟเฟอีน 90 มิลลิกรัม โกโก้หรือชอกโกแลต มีกาฟเฟอีน 25 มิลลิกรัม และโคลา
(cola soda) มีกาฟเฟอีน 50 มิลลิกรัม](เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก