Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

LVDT pressure transducer / ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิด LVDT

เรียบเรียงโดย:

ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิด LVDT (LVDT pressure transducer) เป็นทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำ (inductive pressure transducer) ที่ติดตั้งใช้งานร่วมกับทรานสดิวเซอร์วัดตำแหน่งและระยะทางชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำ เช่น ทรานสดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำแบบเชิงเส้น (Linear Variable Differential Transformer, LVDT) โดยเมื่อเครื่องมือวัดทางกล  เช่น เบลโลว์ (bellow) บูร์ดอง (bourdon gauge) หรือแคปซูล ได้รับความดัน (pressure) แกนแม่เหล็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ LVDT จะเกิดการเคลื่อนที่และให้สัญญาณทางด้านเอาต์พุตออกมาในรูปของสัญญาณทางไฟฟ้า โดยระยะการเคลื่อนที่ของ LVDT ขึ้นอยู่กับความดันของระบบที่ทำการวัด 

 

 รูปแบบทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดเปลี่ยนความเหนี่ยวนำ

(ที่มา: http://www.tmlserver.co.uk/rdpnews.nsf/newsindex/D2E7B2D9E2E5218E802578D3002E9E95!OpenDocument)

 

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

      : http://www.tmlserver.co.uk/rdpnews.nsf/newsindex/D2E7B2D9E2E5218E802578D3002E9E95!OpenDocument

 

 

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก