Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Pop corn / ข้าวโพดคั่ว

ข้าวโพดคั่ว (pop corn) หมายถึง ข้าวโพด ที่มีลักษณะพิเศษ  คือ  เมล็ดมีขนาดเล็ก มี 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มที่ เมล็ดมีลักษณะแหลม เรียกว่า ข้าวโพดข้าว (rice corn) อีกกลุ่มหนึ่งจะมี เมล็ดกลม เรียกว่า ข้าวโพดไข่มุก (Pearl corn)

ข้าวโพดคั่วมีเยื่อหุ้มเมล็ดหนาและเหนียว เมื่อนำมาให้ความร้อนด้วยการ คั่วจะเกิดแรงดันภายในแล้วทำให้แตกระเบิด(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก