Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

คนอ้วนและคนผอม

คนอ้วนและคนผอม

คนอ้วนเกิดจากการที่ร่างกายได้รับอาหารที่ให้พลังงาน คือ แป้ง น้ำตาล และไขมันมากเกินกว่าจำนวนพลังงานที่ร่างกายต้องการใช้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน ทำให้มีอาหารที่ให้พลังงานส่วนเกินเหลือและถูกเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันในร่างกาย จึงทำให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ได้ เช่น โรคไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด และโรคหัวใจ เป็นต้น ดังนั้น หากต้องการลดน้ำหนักตัว จึงควรบริโภคอาหารที่มีแป้ง น้ำตาล และไขมันให้น้อยลง (ห้ามอดอาหาร) และออกกำลังกายสม่ำเสมอ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้ร่างกายนำไขมันที่สะสมไว้ออกมาใช้เปลี่ยนให้เป็นพลังงาน น้ำหนักตัวก็จะค่อยๆ ลดลง

                ในทางตรงกันข้าม สำหรับคนผอมที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักตัวให้มากขึ้น ควรบริโภคอาหารที่มีแป้ง น้ำตาล และไขมันให้มากเกินกว่าจำนวนพลังงานที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ เพื่อให้มีอาหารบางส่วนเหลือสะสมไว้ในร่างกาย จะทำให้น้ำหนักตัวค่อยๆ เพิ่มขึ้น

                สำหรับอาหารประเภทโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ขาว ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ และผลิตภัณฑ์ น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม ร่างกายจำเป็นต้องได้รับเป็นประจำทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นคนอ้วนหรือคนผอม เพราะร่างกายจะต้องนำโปรตีนไปใช้สร้างภูมิต้านทานโรค สร้างเอนไซม์ ฮอร์โมน ส่วนประกอบของเลือดและเม็ดเลือด เช่น ฮีโมโกลบิน และโปรตีนที่เป็นตัวพาสารต่างๆ ในเลือด และยังจำเป็นต้องบริโภคผักและผลไม้ชนิดต่างๆ เพื่อให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของแป้ง น้ำตาล ไขมัน และโปรตีนด้วย ดังนั้น สารอาหารแต่ละชนิดจึงมีหน้าที่เฉพาะและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ร่างกายจะขาดสารอาหารชนิดหนึ่งชนิดใดไม่ได้ ทั้งคนอ้วนและคนผอมจึงต้องบริโภคอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ทุกวัน แต่สัดส่วนของอาหารที่ให้พลังงานเท่านั้นที่แตกต่างกัน คือ คนอ้วนต้องได้รับสารอาหารที่ให้พลังงานน้อยกว่าคนผอม

 

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก