บริษัท บารามี แลบบอราทอรีส์ จำกัด

Barami Laboratories Co., Ltd.  เป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางและเวชสำอาง ในเครือ BRE Cosmetic Lab Co., Ltd.

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท: บริษัท บารามี แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ที่อยู่: 9/77 หมู่ 5 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
ผู้ติดต่อ:

คุณอุ้ม
[email protected]

เว็บไซต์: http://www.brecosmeticlab.com
โทรศัพท์: Tel: 02 516 8601
Tel: 02 516 1118-20 ext 111
Fax: 02 902 0697