บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด

บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด เป็นกิจการสาขา ภายใต้ร่มเงาของ “กลุ่มบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด”

ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับในการแตกแขนงกิจการไปสู่ธุรกิจข้าวยุคใหม่ จากธุรกิจผลิตข้าวสารชั้นดีไปสู่ธุรกิจการแปรรูปข้าวและการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องมากว่า 4 ปี เราภาคภูมใจเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวยุคใหม่สู่ตลาดโลก “ข้าวพร้อมรับประทาน ข้าวถ้วย”, “น้ำนมข้าว”  และ “เครื่องดื่มให้พลังงานจากข้าว” ทุกผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน ด้วยก้าวสำคัญนี้ เราสามารถทำตามพันธะสัญญาทางสังคมว่า เราจะสืบต่อมรดกของชาติในการทำนาข้าวและยกระดับคุณภาพข้าวไทยให้ไปสู่ตลาดโลก

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท: บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด
ที่อยู่: 102 ซ. ริมทางรถไฟบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
ผู้ติดต่อ:

[email protected]

เว็บไซต์: http://www.bscmfoods.co.th
โทรศัพท์: Tel: +66 (0)2 913 3690
Fax: +66 (0)2 587 1314