Marel Food Systems Limited

Check bin Grader แก้ปัญหาบรรจุ น้ำหนักเกิน เพิ่มกำไร

Check bin Grader แก้ปัญหาบรรจุ น้ำหนักเกิน เพิ่มกำไร


หมวดหมู่: เครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร [เทคโนโลยีการอาหาร]
วันที่: 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โดย : คุณสรยุทธ อุจจภูรี

Sale & Service Director

sorayut.ujjaphuree@marel.com

เรียบเรียงโดย : คุณนัชฌา เชื่อมสุข

H.R. & Admins. Executive

www.marel.com

การแก้ปัญหาบรรจุ น้ำหนักเกิน เพื่อเพิ่มผลกำไร

การบรรจุสินค้าที่จำหน่ายเป็นชิ้น เช่น อาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์เช่น เนื้อปลาทะเล ไก่ เนื้อหมู หรืออาหารแช่เยือกแข็งให้ มีจำนวนเท่าๆกันให้ได้ทั้ง น้ำหนัก และ ได้จำนวนชิ้นที่ถูกต้องนั้น เป็นความท้าทายของผู้ผลิตเพราะ ผู้ผลิตมักจะประสบกับปัญหาคือเมื่อ บรรจุได้น้ำหนักตามที่ต้องการ มัก ไม่ได้จำนวนชิ้น หรือได้จำนวนชิ้นตามที่ต้องการ แต่น้ำหนักบรรจุก็จะเกินกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้

Check bin Grader แก้ปัญหาบรรจุ น้ำหนักเกิน เพิ่มกำไร

ปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องยอมเสียน้ำหนักส่วนที่เกินไป ซึ่งอาจดูเหมือนไม่มากนัก หากคิดเป็นต่อหนึ่งถุง แต่ถ้าคิดรวมในส่วนของน้ำหนักที่เกินไปในการผลิตต่อวัน หรือต่อหนึ่งเดือน หรือต่อปี จะหมายถึงรายได้ ที่ต้องสูญเสียไปไม่น้อยเลยทีเดียว

Marel Food Systems ได้ออกแบบระบบการบรรจุสินค้า เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้โดยเฉพาะ การทำงานของระบบนี้จะเป็นการชั่งน้ำหนักสินค้าแบบสายพานบนส่วนชั่ง (Dynamic load cell) เป็นรายชิ้น ซึ่งสามารถตรวจเช็คน้ำหนักต่อชิ้นก่อนจะหาผลรวมด้วยซอฟท์แวร์พิเศษ ซึ่งสามารถหาผลรวมน้ำหนักที่ถูกต้องและจำนวนชิ้นที่แม่นยำได้ในเวลาเดียวกัน

Check bin Grader แก้ปัญหาบรรจุ น้ำหนักเกิน เพิ่มกำไร

ระบบการบรรจุสินค้าดังกล่าว ออกแบบให้มีถาดชั่งน้ำหนัก (Weighing bins) เพิ่มขึ้นมา จึงสามารถส่งค่าน้ำหนักที่ชั่งได้ไปยืนยันหรือแก้ไขที่ระบบประมวลผล และกำหนดจำนวนสินค้าในแต่ละกลุ่ม เช่น การหาผลรวมน้ำหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม โดยกำหนดให้มีจำนวนสินค้า 20 ชิ้น เป็นต้น

Checkbin Grader ถูกพัฒนามาจากเครื่องคัดขนาด โดยเพิ่มซอฟท์แวร์ในการหาผลรวมของน้ำหนัก และนับจำนวนชิ้น นอกจากนี้ระบบซอฟท์แวร์ MPS ยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่อง เพื่อส่งข้อมูลจำนวนสินค้าทุกอย่างไปที่คอมพิวเตอร์ และรายงานผลอย่างละเอียดในแต่ละวัน มีถังชั่งน้ำหนักซึ่งสามารถเปิดหรือเคลื่อนย้ายเพื่อการทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ ตัวเครื่องผลิตจากสเตนเลสสตีล (stainless steel) ออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ (Hygienic designed equipment) และมีระบบกันน้ำระดับ IP67 ซึ่งมีความทนทาน เหมาะกับผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ เนื้อปลา เนื้อไก่ หรืออาหารแช่แข็ง และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ระบบชั่งน้ำหนักสินค้าแบบสายพานบนส่วนชั่งสามารถหาผลรวมน้ำหนักสุทธิ นับจำนวนชิ้นและคัดขนาดสินค้าที่ความเร็วสูงในระดับ 200 ชิ้นต่อนาที ได้ ซึ่งสามารถลดแรงงานในสายการผลิต และเก็บผลกำไรคืนจากน้ำหนักที่เกินไปจากการชั่งด้วยแรงงานคน ระบบหาผลรวมน้ำหนักมีระบบตรวจเช็คน้ำหนักย้อนกลับที่มีความแม่นยำสูง เพื่อลดน้ำหนักสุทธิซึ่งเกินจากค่าที่ตั้งไว้เพียง 1-2 กรัม และป้องกันการขาดหายของจำนวนสินค้า อีกทั้งสามารถหาค่าผลรวมน้ำหนักที่ต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน เช่น กำหนดค่าน้ำหนักที่ 1 กิโลกรัม และ 500 กรัม

สำหรับระบบชั่งหาผลรวมโดยทั่วไป เช่น ระบบเครื่องชั่งแบบหลายหัวจ่าย (Multihead weigher) ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถหาน้ำหนักรวมสุทธิได้แม่นยำ แต่อาจมีข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถจะกำหนดจำนวนชิ้นได้ แม้น้ำหนักของสินค้าจะมีความใกล้เคียงกันมากก็ตาม ดังเช่น ลูกอมที่ผลิตออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกัน เมื่อหาน้ำหนักสุทธิรวมออกมาแต่ละครั้ง จะยังคงมีจำนวนชิ้นไม่เท่ากัน แม้ว่าหนักรวมสุทธิจะออกมาเท่ากันก็ตาม

นอกจากนี้การใช้ประโยชน์จากระบบซอฟท์แวร์ ยังช่วยให้สามารถส่งข้อมูลจำนวนสินค้าทุกอย่างไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อรายงานผลอย่างละเอียดในแต่ละวัน ซึ่งสามารถเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน และเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการบรรจุในอนาคต

ผลิตภัณฑ์เด่น
Poultry Industry
Poultry Marel เป็นผู้นำระดับโลก ในเรื่องกระบวนการผลิตอาหารจากสัตย์ปีก เช่น ไก่ เป็ด โดยเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆสำหรับทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตตามแต่ปริมาณกำลังการผลิต Marel is the leading global supplier of processing systems for broilers, turkeys and ducks, providing innovative, in-line solutions for every processing stage and capacity level. Read more
Meat Industry
Meat Marel เป็นผู้นำระดับโลกในการบูรณาการเครื่องจักรต่าง ๆในอุสาหกรรมการผลิตพวกเนื้อสัตว์ เช่นเนื้อหมู เนื้อวัว โดยเฉพาะมีความชำนาญมากในเรื่องการนำกระดูกออก การตัดแต่ง การบรรจุ และกระบวนการผลิตเบคอน Marel is a leading supplier of top-of-the-line integrated systems and services to the red meat industry, focusing particularly on the four key processes of deboning and trimming, case ready, food service and bacon processing. Read more
Fish Industry
Fish Marel เป็นผู้นำระดับโลกในเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สำหรับ ปลาไวท์ฟิช ปลาแซลมอน Marel is the leading global provider of advanced equipment and systems for processing whitefish and salmon, both farmed and wild, onboard and ashore. Read more
Further Processing
Further Processing แบรนด์ทาวน์เซนด์มีชื่อเสียงรู้จักดีในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร โดยนำเสนอเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตอะไร Anchored by our renowned Townsend Further Processing product range, Marel offers the best in further processing equipment, no matter the product or process. Read more