Pen-tech Co., Ltd.

Well come to Pen-Tech Group

กลุ่มบริษัทเพ็ญเทค ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร ด้านวิศวกรรมและการจัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ ทั้งเครื่องสูบน้ำดีและน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำแบบพิเศษเฉพาะงาน, เครื่องกวนใต้น้ำ และเครื่องบดตัดขยะในน้ำเสีย พร้อมอุปกรณ์ประกอบจากต่างประเทศ รวมถึงให้บริการหลังการขาย จำหน่ายอะไหล่ และซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำทุกชนิด ด้วยประสบการณ์กว่า 18 ปี

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัท เพ็ญเทค จำกัด มุ่งเน้นที่จะหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพที่ดี รวมถึงให้คำแนะนำปรึกษาในการเลือกใช้เครื่องสูบน้ำให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน และบริษัท เคเอส แอนด์ พี บริการ จำกัด ที่ให้บริการหลังการขายที่พร้อมมูล ทั้งในด้านอะไหล่และช่างผู้ชำนาญงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ เพ็ญเทคมีความมุ่งมั่น ที่จะให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดเมื่อได้ใช้บริการ

PEN-TECH GROUP is a leading engineering and trading group of companies for various kind of pumps and related equipments. The products & services included water & wastewater pump, special application pump, submersible mixer, grinder for wastewater also after sales services for spare parts, maintenance and reparation. By our superior products that well-selected suit for each pumping application along with our business experiences for more than 18 years, we can serve our customers in most every needs also can ensure our customers will get the highest satisfaction when choosing our products for their application.

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท: Pen-tech Co., Ltd.
ที่อยู่: 79/586-7 Moo 8 Tararom Village, Sukhaphiban 3 (Ramkhamheang) Rd., Sapansoong, Bangkok 10240 THAILAND
ผู้ติดต่อ:


เว็บไซต์: http://www.pentech.co.th
โทรศัพท์: Tel:+66 0 2373 0844
Fax:+66 0 2728 2332

ผลิตภัณฑ์เด่น
เครื่องบด-ตัดขยะและ/สิ่งปฎิกูลที่อยู่ในท่อน้ำเสีย
JWCE Muffin Monster Model 30000 ออกแบบและมีการพัฒนาโดยต่อเนื่องมากว่า 30 ปี เพื่อใช้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะ/ของแข็งที่ปะปนมากับน้ำเสีย ซึ่งขยะและของแข็งดังกล่าวมักจะสร้างปัญหาให้กับระบบ ทำให้อุปกรณ์ในระบบบำบัดฯ เสียหาย/อุดตัน ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง Muffin Monster Model 30000 มีความสามารถบดตัดวัสดุ/ขยะ/ของแข็ง ที่ปะปนมากับน้ำเสียได้แทบทุกชนิด ด้วยการออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนทานผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยี Dual Shaft ในการบดตัด สำหรับวงการการบำบัดน้ำเสีย Muffin Monster จะใช้สำหรับการบดตัดขยะที่ปะปนมากับน้ำเสียก่อนส่งเข้าระบบบำบัด บดตัด Sludge ในระบบบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสูบน้ำเสียหาย ในขณะที่วงการอุตสาหกรรมการผลิต ใช้ Muffin Monster สำหรับบดตัดสิ่งเจือปนต่างๆ อาทิ การผลิตกระดาษ การผลิตปิโตรเลียม การผลิตอาหาร สำหรับในต่างประเทศ ยังมีการใช้งานในเรือนจำ และทัณฑสถานต่างๆ เพื่อป้องกันการอุดตันในท่อส้วม และป้องกันไม่ให้เครื่องสูบทำงานหนักเกินไปอีกด้วย Muffin Monster ยังต้องการการดูแลรักษาที่น้อยมาก ไม่ต้องมี Clean out trap ไม่ต้องล้างเครื่องหลังใช้งาน อีกทั้งยังใช้พลังงานต่ำมากๆ อีกด้วย Specification - อัตราการไหล แบบระบบท่อ สูงสุด 270 m^3/Hr แบบระบบราง สูงสุด 770 m^3/hr - แรงดันสูงสุด 6 Bar - วัสดุ - ใบมีดบดตัด ทำจาก 4130 Heat Treated Alloy Steel - เพลา ทำจาก 4140 Heat Treated Hexagonal Steel - ตัวเรือน ทำจาก Ductile Iron - ซีล ทำจาก Tungsten Carbide
เครื่องสูบน้ำเสีย ปั๊มน้ำเสีย ล่อน้ำได้เอง
Gorman-Rupp รุ่น Super-T and Classic-T ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานหนัก ในการสูบน้ำเสียโดยเฉพาะ และไม่ต้องการการดูแลรักษา เป็นพิเศษ ด้วยตัวเรือนสูบซึ่งมีขนาดใหญ่พิเศษที่สามารถ Reprime ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ Foot Valve สามารถสูบขยะหรือของแข็งที่ปะปนมากับน้ำเสียได้สูงสุด 3 นิ้ว (76.2 mm) โดยไม่ติดขัดอยู่ภายในเครื่องสูบ นอกจากนี้ในกรณีที่มีการอุดตันเนื่องจากขยะ หรือ ของแข็ง ขนาดใหญ่กว่าที่กล่าว หรือในกรณีที่ต้องมีการ ซ่อมบำรุง/เปลี่ยนอะไหล่ สามารถทำได้ง่ายๆ โดยอาศัยเครื่องมือช่างพื้นฐาน ในการเปิดฝาครอบ เรือนสูบ (Cover Plate) เพื่อเอาสิ่งอุดตันออกไป หรือ ทำการ ปรับตั้ง/เปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ The Best Self-Priming, Solid Handling Centrifugal Trash Pumps - ขนาดเครื่องสูบ : 2", 3", 4", 6", 8", 10" - วัสดุที่ใช้ผลิต : Cast Iron, 316 Stainless Steel, GR-Hard Iron, CD4MCu Stainless Steel - อัตราการสูบสูงสุด : 214.5 lps (3400 US.gpm) - แรงสูบส่งสูงสุด : 39.6 m (130 ft.) - ขนาดของแข็งที่ผ่านได้สูงสุด : 3"