บริษัท รีช ไบโอเทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท รีช ไบโอเทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท รีช ไบโอเทคโนโลยี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่ายเอนไซม์และสารเคมีในอุตสาหกรรม โดยสั่งสินค้าตรงจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า 18 ปี ด้วยการติดต่อทางธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนานและความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสินค้า ทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการจัดหาสินค้า ทั้งยังสามารถให้คำแนะนำลูกค้า ในด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ แก้ปัญหา พัฒนากรรมวิธีการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ร่วมพัฒนาและทำงานไปกับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่ว่า “Together with you”.

เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการสร้างมาตรฐานสินค้าและองค์กร อาทิเช่น

มาตรฐาน Kosher

มาตรฐาน Halal

ISO9001: 2017

มาตรฐาน FDA

มาตรฐาน SGS

ด้วยความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา การบริการด้วยความสุภาพและจริงใจ ทำให้ที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา

Today Enzymes are used in many industries given that they are very safe, cost effective and regarded as “green” or environmentally friendly technology. Reach technology recognizes this and so we have developed in partnership with our biotechnology partners, a range of specialty enzymes under the iknowzyme Brand to suit our customer needs.

Reach Biotechnology offers you a complete portfolio of high quality products and technical know-how. Look no further for innovative and customized solution for all of your product processing needs.

We are very good for customer service. No matter where you are in the world, we have location to serve your needs. The iknowzyme range of Enzymes focuses on high quality Enzymes for both food and non – food Applications, including Enzymes for bakery and Beverage to animal feeds, sugar, ethanol production, textile technology, detergent, pulp and paper industries and specialty application.

Who we are

• Expertise in enzyme business
• More than 18 years in enzymes and chemical distributor
• Marketing and technical supports
• Well known in Textile, Ethanol, Food
• Formulator, Developer, Supply Chain and Logistic & warehouse

Business philosophy

“Together with you”.  It’s our culture. Not only serving customers’ demands for competitive prices and high product quality. We are also developer in new innovative products to improve efficiency and productivity while reducing unit costs, enabling us to expand into new markets in Asia. Our commitment is to serve, to solve and to succeed with our customers as our business philosophy.

Our Factory

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท: บริษัท รีช ไบโอเทคโนโลยี่ จำกัด
ที่อยู่: 229/14 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ผู้ติดต่อ:

คุณอินทุกร
intugon.w@iknowzyme.com
M: +66 (0)61 980 7367

Line ID: inin007

เว็บไซต์: https://www.iknowzyme.com
โทรศัพท์: T: +66 (0)2 917 3298-9
F: +66 (0)2 917 3195
M: +66 (0)89-895-9730

ผลิตภัณฑ์เด่น
อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์
Bio-fuel oil, mostly know the one component inside is ethanol but how many peoples who know how ethanol comes from. To get ethanol for both food and Bio-fuel oil, the enzymes are needed in manufacturing. Regarding the manufacturing, to be competitive in the aggressive market, lowest production cost saving, maximum yield are mainly focusing. Iknowzyme is the latest enzyme technology for the leader who would like to be successful. Products for Ethanol Industry Type of Enzyme Product Name Application Amylase High Temp Amylase iKnowZyme HTAA It can immediately hydrolyze starch, dextrin and soluble oligosaccharides in the α-1,4glucosidase bond. Medium Temp Amylase iKnowZyme MTAA Low Temp Amylase iKnowZyme LTAA Compound enzyme Amylase + Pectinase iKnowZyme HTAA Plus Catalytic starch degradationand candecompose pectin from plant material. Glucoamylase iKnowZyme GA Use for converting starch to glucan in variant hind of food and non-food industry. Glucoamylase + Pullulanase iKnowZyme GA Plus Use for the scarification process in the industry of alcohol. Pectinase iKnowZyme PN Decompose pectin from plant material prevent fruit juiceHaze after expressed. Effectively degrade soluble and insoluble pectin andhemi-cellulose, etc. Pullulanase iKnowZyme PL Hydrolyzes the α-1,6-glucosidic linkages and effectively effect on branchedchain starchand work in other enzymes. it can quicken reaction speed and improve the content of glucoamylase andmaltose. Free alpha-amine-nitrogen iKnowZyme FAAN Hydrolyzes the proteins in themolasses toyield moreFAAN in the system.
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
If you are the one who would like to see your commercial animals e.g. cows, pigs, prawns chickens and the others to be healthy and well growth with strong bone together, Iknowzyme is your answer to bring you to achieve them. We are not just enzyme; we are enzyme technology for your development and sustainable business. Products for Animal Feed Type of Enzyme Product Name Application Phytase iKnowZyme Phytase Catalyzes the hydrolysis of phytic acid, efficient feed additive for swine and poultry feed. Cellulase iKnowZyme AC Catalyzes the hydrolysis of cellulose. Xylanase iKnowZyme XL For livestock poultry and aquaticanimals Decompose xylan efficiently.Decrease the viscosity ofchyme in intestinal tract Protease iKnowZyme PT Hydrolyze most of peptide bond of protein Lipase iKnowZyme LP Mannanase iKnowZyme MN Decompose the mannan in coconut meal and palm mealto increase the digestibilityof feedstock Pectinase iKnowZyme PN Decompose pectinto eliminate the restraint on nutrients and improvetheOrganics utilization Compound enzyme iKnowZyme NSP X Concentrated powder compound enzyme products, High enzyme activity and highPerformance-cost ratio, Suitable for use in mash feed, concentrate and premix.
อุตสาหกรรมอาหาร
Products for Food Industry Type of Enzyme Product Name Application Dextranase iKnowZyme DN Forapplicationtosugar -cane production process.Thisenzyme reduces starch and dextran Pectinase iKnowZyme PN Decompose pectin from plant material,Prevent fruit juice haze after expressed Lipase iKnowZyme LP Can achieve the great effect at dough-strengthening, so as to improve the structure / quality / volume of bread Amylase High Temp Amylase iKnowZyme HTAA Immediately hydrolyze starch, dextrin and soluble oligosaccharides in theα-1,4glucosidase bond Medium Temp Amylase iKnowZyme MTAA Low Temp Amylase iKnowZyme LTAA Compound enzyme Amylase + Pectinase iKnowZyme HTAA Plus Heat stable alpha-amylase andpectinase,catalytic starch degradationand can decompose pectin from plant material Glucoamylase iKnowZyme GA Used for convertingstarch to glucan in variant hind of food and non- foodindustry such asbrewingalcoholic beverage Protease iKnowZyme PT Used in mashing process, to catalyze, protein hydrolysis into low molecularpeptide and amino acid Pectinase+ Xylanase+Pectinase iKnowZyme PXC Helps to rupture the cell wall of pineapple, facilitates the release of juice from pineapple fruit, pulp, and peels. It is foodgrade product
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
Beautiful skirt, silky touch of your lovely T-shirt and so many excellent fabric properties, to get them all, cannot refuse enzymes are necessary to make them come true. Not only gives the excellent functions to fabrics but also environmental friendly, not harmful, and safe for the world. Iknowzyme is your answers to be different with the others. Products for Textiles Type of Enzyme Product Name Application Amylase High Temp Amylase iKnowZyme HTAA (Liquid) All liquid form alpha amylase preparation, specially developed fordesizing process Medium Temp Amylase iKnowZyme MTAA (Liquid) Low Temp Amylase iKnowZyme LTAA (Liquid) Bio Scouring (Compound enzyme) iKnowZyme Scour Catalase iKnowZyme CAT Designed specially to remove residual H2O2from fabric and improve the last preparation prior to dyeing Cellulase Acid Cellulase iKnowZyme AC Conc. (Liquid) Specially developed for fabric and garment bio polishing, improves the hand feel and appearance of fabrics and permanently reduces the tendency of pilling, especially suitable for the finishing processes of cellulosic fabrics made of cotton,linen, viscose or lyocell iKnowZyme AC Conc. (Powder) Neutral Cellulase iKnowZyme NL (Liquid) Specially developed for fabric and garment biopolishing under neutral condition.it can combine with hydrogen peroxide removal in the same dye bath iKnowZyme NL (Powder)
เยื่อและกระดาษ
When we talk about paper, how many people who know there are enzymes using in paper production. Many functions of paper come from enzymes. Iknowzyme is the enzyme technology to fulfill the paper manufacturers’ requirements who need to significant different with the paper properties improving, production cost saving and to be more competitive in very high competition market now. Products for Pulp & Paper Type of Enzyme Product Name Application Xylanase iKnowZyme XY Pulp to enhance bleach ability Pectinase iKnowZyme PN Cellulase iKnowZyme AC Conc. Amylase High Temp Amylase iKnowZyme HTAA Effective thermo-stable amylase for starch cooking Medium Temp Amylase iKnowZyme MTAA Low Temp Amylase iKnowZyme LTAA Compound enzyme iKnowZyme Delink Protect the weak wastepaper fiber from harsh chemical treatment of de- ink process iKnowZyme Refine Refine energy reducing agent for high density pulp
บริการ
บริการข้อมูล สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค พร้อมติดตั้งปั๊มให้ฟรี