Siam Global Products Co., Ltd.

- รูปแบบหินปูพื้น งานเจียรเคาน์เตอร์ ใช้ในบริเวณต้อนรับแขก เคาน์เตอร์โทรศัพท์ โต๊ะเครื่องแป้ง ห้องสุขา เพื่อใช้ในการตบแต่ง โรงแรม ร้านอาหาร อาคารและสถานที่ต่างๆ - บริการแกะสลักป้าย ลวดลายต่างๆ ตามแบบของบริษัทหรือตามที่ลูกค้ากำหนด - แกะสลักหินด้วยมือ เพื่อใช้เป็นของขวัญ หรืองานประติมากรรม
เสื้อยืด เสื้อคอกลม โปโล แจ๊กเก็ต เสื้อกีฬา สามารถรับผลิตจำนวนน้อย หรือรับทำตามแบบ
หมวกตาข่ายคลุมผม สำหรับโรงงานอาหาร หมวกแก็ป แบบปีกหน้าสั้นหรือยาว หมวกกันแดด สามารถรับผลิตจำนวนน้อย หรือรับทำตามแบบ
ผลิตภัณฑ์เด่น
หิน ปูพื้น งานเจียรเคาน์เตอร์ แกะสลักหินด้วยมือ ป้าย งานประติมากรรม
- รูปแบบหินปูพื้น งานเจียรเคาน์เตอร์ ใช้ในบริเวณต้อนรับแขก เคาน์เตอร์โทรศัพท์ โต๊ะเครื่องแป้ง ห้องสุขา เพื่อใช้ในการตบแต่ง โรงแรม ร้านอาหาร อาคารและสถานที่ต่างๆ - บริการแกะสลักป้าย ลวดลายต่างๆ ตามแบบของบริษัทหรือตามที่ลูกค้ากำหนด - แกะสลักหินด้วยมือ เพื่อใช้เป็นของขวัญ หรืองานประติมากรรม
เสื้อยืด เสื้อคอกลม โปโล แจ๊กเก็ต เสื้อกีฬา
เสื้อยืด เสื้อคอกลม โปโล แจ๊กเก็ต เสื้อกีฬา สามารถรับผลิตจำนวนน้อย หรือรับทำตามแบบ
หมวก
หมวกตาข่ายคลุมผม สำหรับโรงงานอาหาร หมวกแก็ป แบบปีกหน้าสั้นหรือยาว หมวกกันแดด สามารถรับผลิตจำนวนน้อย หรือรับทำตามแบบ