บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประวัติ และความเป็นมา

บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตขนมปังปี๊บ และขนมปังกรอบชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนมปังปี๊บ และขนมปังกรอบมากว่า 30 ปี เรามีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และสะอาดถูกหลักอนามัยตามมาตรฐานสากล ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น และรสชาติชั้นยอด บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงทุกภูมิภาคทั่วโลก

วิสัยทัศน์

สร้างความเป็นเลิศ มุ่งสู่การเป็นผู้นำในด้านธุรกิจขนมปังกรอบ ใส่ใจบุคลากร และพัฒนาระบบการจัดการ สู่ระดับสากล

พันธกิจ

  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญโดยเน้นหลักจริยธรรมเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำ
  • พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานระดับสากลภายใต้มาตรฐานด้านคุณภาพ และการควบคุม GMP และ HACCP
  • มุ่งมั่นผลิตและจำหน่ายสินค้าด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ
  • ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชมและสังคม
  • สนับสนุนการศึกษาโดยอนุญาตให้มีการฝึกงานและดูงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท: บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่: 44/4 หมู่ 10 ถนนพระราม 2 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
ผู้ติดต่อ:

คุณรุ้ง 087-759 3361
[email protected]

เว็บไซต์: http://www.vfoods.co.th/th
โทรศัพท์: Tel: 0 3484 5448-9
Fax: 0 3484 5423