Eastern Herb Co., Ltd.

จากประสบการณ์ในการใช้เครื่องฟรีซดราย เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเสริม เครื่องดื่ม เครื่องสำอางและสารสกัด รวมทั้งยาจากสมุนไพร ทำให้เราได้สั่งสมประสบการณ์ของการใช้เครื่องฟรีซดราย และพัฒนาจากความต้องการการใช้งานอันหลากหลาย บนพื้นฐานของคุณภาพสินค้าที่มาตรฐานและคุณภาพสูง ซึ่งเป็นประกายความคิดในการพัฒนาเครื่องฟรีซดรายประสิทธิภาพสูงขึ้น

เครื่องฟรีซดรายที่จำหน่ายทั่วไป ทั้งที่ผลิตในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ จะมีการออกแบบเครื่องในลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งมีข้อด้อย ในด้านประสิทธิภาพที่ต่ำ กินไฟฟ้ามาก ตัวเครื่องมีราคาแพง มีระบบการทำงานที่ซับซ้อนเกินความจำเป็น รวมถึงการใช้งานยุ่งยาก และจุกจิกในการบำรุงรักษา

โดยเฉพาะเครื่องฟรีซดรายที่นำเข้าจาก ต่างประเทศ อาจมีปัญหาเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้ามากเกินความจำเป็น หรือการที่ทำอุณหภูมิได้ไม่เร็วหรือต่ำพอ เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน ที่อุณหภูมิอากาศอาจสูงกว่า 40 C ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำความเย็นของเครื่อง ซึ่งย่อมส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เราได้ออกแบบเครื่องฟรีซดราย โดยเน้นให้ประสิทธิภาพสูง ได้พื้นที่ทำแห้ง (Drying area) มาก และบรรจุวัตถุดิบได้ครั้งละมาก ๆ เพื่อประหยัดต้นทุนค่าทำแห้ง โดยได้ใช้เทคโนโลยีการออกแบบทางด้าน อากาศพลศาสตร์ aerodynamics, การถ่ายเทความร้อน Heat transfer พลศาสตร์ของไหล Fluid Dynamics โดยการออกแบบตัวถัง ให้มีการเพิ่มขนาดของช่องและความเร็วลมระหว่างถังคอนเดนเซอร์ และถังทำแห้งให้มีความเหมาะสมและความแรงเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะทำแห้งได้รวดเร็ว, ปริมาณมากกว่า และใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า กับต้นทุนค่าเครื่องฟรีซดรายที่ถูกกว่า ในขนาดของปริมาณการจับน้ำแข็ง Ice capacity ที่เท่ากัน ทั้งนี้ การออกแบบของเราได้จดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว

และด้วยการที่เราเป็นผู้ใช้เครื่องฟรีซดรายแปรรูปผลิตภัณฑ์อันหลากหลายมาก่อน จึงรู้ถึงความต้องการของผู้ใช้เครื่องเป็นอย่างดี จึงได้ออกแบบระบบของเครื่องให้ง่ายต่อการใช้งาน ง่ายต่อการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง กับทั้งให้มีความคงทน เพียงแต่ดูแลรักษาตามโปรแกรม ก็จะสามารถใช้เครื่องได้ตามปกติในระยะเวลานาน

ทำไมต้องเลือก วีเค ฟรีซดราย

1. เรามีประสบการณ์ด้านการใช้เครื่อง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปี พัฒนาเครื่องจากการเป็นผู้ใช้ จึงเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
2. สามารถใช้เครื่องฟรีซดราย แปรรูปผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายตามความต้องการ
3. เป็นเครื่องฟรีซดรายที่ประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก กินไฟต่ำ ในขณะที่ได้พื้นที่ทำแห้งมากกว่า
4. บำรุงรักษาง่าย ใช้งานง่าย แม้ไม่เคยใช้ฟรีซดรายมาก่อน
5. มีโปรแกรมการให้บริการการบำรุงรักษารายปี ที่จะดูแลตลอดอายุการใช้งาน
6. ระบบ SMS Alert  เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ ไฟฟ้าตก หรืออุปกรณ์หยุดทำงาน
7. บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
8. เป็นเครื่องผลิตในประเทศไทย ใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพสูง มาตรฐานยุโรป ทนทานนานปี
9. มีโปรแกรมทางการเงิน ที่ช่วยผ่อนชำระค่าเครื่อง เพื่อสะดวกและไม่เป็นภาระของธุรกิจ

 

From our  experience in using freeze-dry machines to process food products, supplementary foods, beverages, cosmetics, extracts and herbal remedies enables us to gather knowledge and develop machines based on diverse user demands with high product quality and standards, which has sparked the idea of developing high efficiency freeze-dry machines.  
The domestically manufactured and imported freeze-dry machines sold on the market are designed to be similar to one another.  The disadvantages are low efficiency, high power consumption, expensive prices, complex operation and difficult maintenance.


In addition, machines imported from abroad may face problems involving excessive power consumption or may not be able to reach target temperatures soon enough or low enough.  Because Thailand is a hot country, summer temperatures in particular may rise above 40o C.  This results in impact on the machine’s cooling ability leading to further impact on product quality.


Our machines are designed to for high efficiency based on the principles of aerodynamics, heat transfer and fluid dynamics.  Thus, more drying area is available for drying more raw materials to reduce drying costs.  The body is designed with a larger opening, wind speed between the condenser tank and drying tank featuring more suitable and stronger for faster drying times, more drying volume and lower energy consumption compared to lower price freeze-drying machines with the same ice capacity.  Our machines are patented with the Department of Intellectual Properties.  


With our experience in using a variety of freeze-dry machines, we are familiar with the needs of machine operators.  So, we design our machines to feature easy use, easy maintenance and durability.  All the machine operator needs to do is perform maintenance according to the maintenance program for the machine to last a long time.

VK FREEZEDRY… YOUR BEST CHOICE FOR FREEZE DRYER

Why choose VK Freeze dry?
1. We have more than ten years of experience in the use of freeze-drying machinery and ongoing development. Our machinery has been developed based on our knowledge as users, so we have the best understanding of the needs of users.
2. Our freeze-drying machinery can be used for processing a wide variety of products as needed.
3. Our freeze-drying machinery offers the highest efficiency in the world and low electricity consumption with more drying space.
4. Our machinery also features easy maintenance and use, even for people who have never used freeze-drying machinery before.
5. We have service provision programs for annual maintenance and care throughout the usage life of the machinery.
6. Our SMS Alert system gives warnings about malfunctioning, electrical surges or cessation in equipment functioning.
7. 24-hour consultation services.
8. Our machinery was manufactured in Thailand and uses high quality equipment meeting European standards and featuring long usage life.
9. We have financial programs to help with convenient, burden-free payment installments for machines.

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท: Eastern Herb Co., Ltd.
ที่อยู่: 111/1 Moo 7, Lam Pho, Bangbuathong, Nonthaburi Thailand 11110
ผู้ติดต่อ:

Ms. Apinya Chamai Mobile: +66 (0)97 276 1212
[email protected]
+66 (0)97 276 1212

เว็บไซต์: https://www.vkfreezedry.com/
Facebook: vkfreezedry
โทรศัพท์: T: +66 (0)2 968 2670-2
F: +66 (0)2-968-2757
Line ID: @vkfreezedry

ผลิตภัณฑ์เด่น
เครื่องทำแห้งแบบระเหิด
Specification Installation Area : 1.5m(L) x 1.0m(W) x 1.8m(H) Shelf Drying Area (m2) : 1.65 Ice Condensing capacity : 20Kg. Power Consumtion : 8KW. Air- circulated Temperature : -40°C - +100°C Condensor Temperature : -55°C Total Weight : 350Kg. App. Turn-Key Service VK Freeze Dry sales include installation/commissioning/staff-training by VK Freezedry engineers, and a full 12- month warranty.
เครื่องทำแห้งแบบระเหิด
Specification Installation Area : 2.0m(L) x 1.5(W) x 2.0m(H) Shelf Drying Area (m2) : 4.55 Ice Condensing capacity : 60Kg. Power Consumtion : 12.5KW. Air- circulated Temperature : -40°C - +100°C Condensor Temperature : -55°C Total Weight : 1,000Kg. App. Turn-Key Service VK Freeze Dry sales include installation/commissioning/staff-training by VK Freezedry engineers, and a full 12- month warranty.
เครื่องทำแห้งแบบระเหิด
Specification Installation Area : 4.0m(L) x 2.5m(W) x 2.5m(H) Shelf Drying Area (m2) : 12.2 Ice Condensing capacity : 150Kg. Power Consumtion : 18.2KW. Air- circulated Temperature : -40°C - +100°C Condensor Temperature : -55°C Total Weight : 1,350Kg. App. Turn-Key Service VK Freeze Dry sales include installation/commissioning/staff-training by VK Freezedry engineers, and a full 12- month warranty.
เครื่องทำแห้งแบบระเหิด
Specification Installation Area : 4.0m(L) x 2.5m(W) x 3.0m(H) Shelf Drying Area (m2) : 25.2 Ice Condensing capacity : 300Kg. Power Consumtion : 25.2KW. Air- circulated Temperature : -40°C - +100°C Condensor Temperature : -55°C Total Weight : 1,650Kg. App. Turn-Key Service VK Freeze Dry sales include installation/commissioning/staff-training by VK Freezedry engineers, and a full 12- month warranty.
เครื่องทำแห้งแบบระเหิด
Specification Installation Area : 4.0m(L) x 3.5m(W) x 3.0m(H) Shelf Drying Area (m2) : 48.5 Ice Condensing capacity : 625Kg. Power Consumtion : 80KW. Air- circulated Temperature : -40°C - +100°C Condensor Temperature : -55°C Total Weight : 1,850Kg. App. Turn-Key Service VK Freeze Dry sales include installation/commissioning/staff-training by VK Freezedry engineers, and a full 12- month warranty.
เครื่องทำแห้งแบบระเหิด
Specification Installation Area : 6.0m(L) x 5.0m(W) x 3.0m(H) Shelf Drying Area (m2) : 98.5 Ice Condensing capacity : 1,250Kg. Power Consumtion : 160KW. Air- circulated Temperature : -40°C - +100°C Condensor Temperature : -55°C Total Weight : 2,500Kg. App. Turn-Key Service VK Freeze Dry sales include installation/commissioning/staff-training by VK Freezedry engineers, and a full 12- month warranty.
บริการ ให้เช่าเครื่องฟรีซดราย
บริการ ทดสอบ ให้เช่า เครื่องฟรีซดราย ประสิทธิภาพสูง ครั้งละ 10 - 800 kg ราคาค่าบริการ MODEL ค่าเช่าเครื่อง/ครั้ง การทำแห้ง ค่าเช่า/เดือน FD20 6,500 Call HPFD 60 10,000 Call HPFD 150 15,000 Call HPFD 300 30,000 Call HPFD 600 50,000 Call หมายเหตุ - ค่าบริการ คิดตามจำนวนน้ำที่ระเหิดออกจากวัตถุดิบ เป็นกิโลกรัม