บริษัท คิเนติค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท: บริษัท คิเนติค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 75 หมู่ 13 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
อีเมลล์: sales@kinetic.co.th
ผู้ติดต่อ:

ฝ่ายขาย
sales@kinetic.co.th

ฝ่ายบริการ
info@kinetic.co.th

เว็บไซต์: https://www.kinetic.co.th/
โทร: T: +66 (0)-2873-5550 (Auto)
F: +66 (0)-2873-5552
M: +66 (0)-98-829 1540
ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เด่น
V-SERIES (ROTARY VANE TYPE)
Oil Lubricated &Dry Running Rotary Vane Pumps Elmo Rietschle offers dry running and oil lubricated rotary vane pumps which cover a wide performance range. The eco-friendly dry running rotary vane pumps are used for vacuum, pressure and combined pressure and vacuum applications. The time-tested oil lubricated rotary vane machines are typically used for generating vacuum.
C-SERIES (CLAW TYPE)
Innovative Claw Technology The C-Series claw pumps and compressors of Elmo Rietschle generate contact-free vacuum or compressed air efficiently and economically. This is possible because of the principle of internal compression. The gas is pre-compressed within the compressing chamber and is then discharged. This leads to an evident energy saving compared to rotary lobe blower designs without internal compression.
MEDICAL VACUUM FILTER
Our range of NEA aluminium filters is available from 1/4 up to 3. All these filters adopt the exclusive STARPLUG system designed to fit the filter element, which doesn’t require any tie-rods, thus increasing the active surface area. It also provides ease of maintenance even in limited spaces a problem common to most Customers.
อะไหล่
Kinetic Engineering Co., Ltd., has supplied the spare parts for all kinds and all brands of vacuum/pressure pump beside the said products in this site such as Busch, Leybold, Becker, Pfeiffer, PVR, Orion, Alcatel and others.
เครื่องทอดสุญญากาศ
เครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum Fryer) เป็นเครื่องทอดที่ใช้สุญญากาศเป็นส่วนประกอบทำให้สามารถทอดได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิที่ใช้ทอดปกติ มีข้อดีกว่าการทอดปกติดังนี้ - เครื่องทอดระบบสุญญากาศสามารถกักเก็บรสชาติของอาหารที่ผ่านการทอดให้คงอยู่อย่างครบถ้วน ไม่ทำให้เกิดการสูญเสียวิตามิน รสชาติคงเดิม และคุณค่าทางโภชนาการระหว่างกระบวนการทอดเนื่องจากใช้อุณหภูมิต่ำในการทอด - ทำงานภายใต้สภาวะที่เป็นสุญญากาศ (vacuum) สามารถทำให้เกิดการเดือดได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า100 องศาเซลเซียสทำให้น้ำระเหยออกจากชิ้นของอาหารที่อุณหภูมิต่ำ จึงช่วยรักษาคุณภาพของอาหาร เช่น สี กลิ่น รสชาติ ได้ดีกว่าการทอดในสภาวะบรรยากาศปกติ (atmospheric pressure) - การทอดที่อุณหภูมิต่ำ ลดการเกิดปฏิกิริยาhydrationของน้ำมัน ทำให้ไตรกลีเซอร์ไรด์ในน้ำมัน สลายตัวเป็น กรดไขมันอิสระน้อยลง นอกจากนั้นการทอดในสภาวะที่มีออกซิเจนน้อยมากในระบบ ทำให้เกิดการออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation)น้อยกว่าการทอด
การทำแห้งแบบเยือกแข็งด้วยวิธีระเหิดภายใต้สุญญากาศ
With excellent vacuum technology expert team and many year experiences in freeze drying system for foods, fruits, vegetables, pharmaceutical, biological, nutrition and healthcare products, we are proud to present the high technology with good quality product and high efficient operation mode as well as reasonable price for you “Vacuum Freeze Dryer”