บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล อินดัสทรี จำกัด / Power Tech Chemical Industry Co., Ltd.

View Megazyme's Cellooligosaccharides 1,4-β-D-Glucooligosaccharides for use in research, biochemical enzyme assays and analytical applications. O-CTR Cellotriose 50MG Download Data Sheet: O-CTR O-CTE Cellotetraose 50MG Download Data Sheet: O-CTE O-CPE Cellopentaose 20MG Download Data Sheet: O-CPE O-CHE Cellohexaose 10MG Download Data Sheet: O-CHE Download: Megazyme Brochure
View Megazyme's 1,4-β-D-Mannooligosaccharides for use in research, biochemical enzyme assays and analytical applications. O-MBI Mannobiose 50 mg Download Data Sheet: O-MBI O-MTR Mannotriose 50 mg Download Data Sheet: O-MTR O-MTE Mannotetraose 30 mg Download Data Sheet: O-MTE O-MPE Mannopentaose 30 mg Download Data Sheet: O-MPE O-MHE Mannohexaose 20 mg Download Data Sheet: O-MHE Download: Megazyme Brochure
View Megazyme's 1,4-β-D-Xylooligosaccharides for use in research, biochemical enzyme assays and analytical applications. O-XBI Xylobiose 50 mg Download Data Sheet: O-XBI O-XTR Xylotriose 50 mg Download Data Sheet: O-XTR O-XTE Xylotetraose 30 mg Download Data Sheet: O-XTE O-XPE Xylopentaose 10 mg Download Data Sheet: O-XPE O-XHE Xylohexaose 10 mg Download Data Sheet: O-XHE Download: Megazyme Brochure
อะราบิโนไซแลน (วีทฟลาวร์; ไฮ วิสโคซิตี้) / Arabinoxylan (Wheat Flour; High Viscosity) Download Data Sheet: P-WAXYH Download pdf file: Megazyme Brochure
Download Data Sheet: G-CEL Download pdf file: Megazyme Brochure
Download Data Sheet: K-FRUC Download pdf file: Megazyme Brochure
View Megazyme's Maltotriose for use in research, biochemical enzyme assays and analytical applications. O-MAL3 Maltotriose 5 g Download Data Sheet: O-MAL3 O-MAL4 Maltotetraose 100 mg Download Data Sheet: O-MAL4 O-MAL5 Maltopentaose 50 mg Download Data Sheet: O-MAL5 O-MAL6 Maltohexaose 250 mg Download Data Sheet: O-MAL6 O-MAL7 Maltoheptaose 500 mg Download Data Sheet: O-MAL7 O-MAL8 Maltooctaose 250 mg Download Data Sheet: O-MAL8 Download: Megazyme Brochure
Download Data Sheet: K-TSTA-100A Download pdf file: Megazyme Brochure
Download Data Sheet: B-TRIS500 Buffer Salt Download pdf file: Megazyme Brochure
Download Data Sheet: P-XYLNBE Download pdf file: MegazymeBrochure
Alpha-amylase / แอลฟา-อะไมเลส หรือ 1,4­-alpha-­glucan glucanohydrolase หรือ Glycogenase Download Data Sheet: E-BSTAA Download pdf file: Megazyme Brochure
ผลิตภัณฑ์เด่น
โทเทิล สตาร์ช อะเซ คิท
Download Data Sheet: K-TSTA-100A Download pdf file: Megazyme Brochure
โทเทิล ไดเอทแทรี่ ไฟเบอร์ อะเซ คิท
Download Data Sheet: K-TDFR-200A Download pdf file: Megazyme Brochure
รีซิสแตนท์ สตาร์ช อะเซ คิท
Download Data Sheet: K-RSTAR Download pdf file: Megazyme Brochure
ฟรุกแทน อะเซ คิท
Download Data Sheet: K-FRUC Download pdf file: Megazyme Brochure
อะมิโลส/อะมิโลเพคติน อะเซ คิท
Download Data Sheet: K-AMYL Download pdf file: Megazyme Brochure
ไซแลน (บีชวูด)
Download Data Sheet: P-XYLNBE Download pdf file: MegazymeBrochure
อะราบิโนไซแลน (วีทฟลาวร์; ไฮ วิสโคซิตี้)
อะราบิโนไซแลน (วีทฟลาวร์; ไฮ วิสโคซิตี้) / Arabinoxylan (Wheat Flour; High Viscosity) Download Data Sheet: P-WAXYH Download pdf file: Megazyme Brochure
ซีไลต์, แอสซิด วอชดฺ
Download Data Sheet: G-CEL Download pdf file: Megazyme Brochure
แอลฟา-กลูโคซิเดส (ยีสท มอลเทส)
Download Data Sheet: E-MALTS Download pdf file: Megazyme Brochure
แอลฟา-อะไมเลส (เทอร์โมสเตเบิล) (บาซิลลัส สปีชีส์)
Alpha-amylase / แอลฟา-อะไมเลส หรือ 1,4­-alpha-­glucan glucanohydrolase หรือ Glycogenase Download Data Sheet: E-BSTAA Download pdf file: Megazyme Brochure
ทริส บัฟเฟอร์ ซอลท์
Download Data Sheet: B-TRIS500 Buffer Salt Download pdf file: Megazyme Brochure
เมส โมโนไฮเดรต บัฟเฟอร์ ซอลท์
Download Data Sheet: B-MES250 Download pdf file: Megazyme Brochure
มอลโท-โอลิโกแซคคาไรด์
View Megazyme's Maltotriose for use in research, biochemical enzyme assays and analytical applications. O-MAL3 Maltotriose 5 g Download Data Sheet: O-MAL3 O-MAL4 Maltotetraose 100 mg Download Data Sheet: O-MAL4 O-MAL5 Maltopentaose 50 mg Download Data Sheet: O-MAL5 O-MAL6 Maltohexaose 250 mg Download Data Sheet: O-MAL6 O-MAL7 Maltoheptaose 500 mg Download Data Sheet: O-MAL7 O-MAL8 Maltooctaose 250 mg Download Data Sheet: O-MAL8 Download: Megazyme Brochure
เซลโล-โอลิโกแซคคาไรด์
View Megazyme's Cellooligosaccharides 1,4-β-D-Glucooligosaccharides for use in research, biochemical enzyme assays and analytical applications. O-CTR Cellotriose 50MG Download Data Sheet: O-CTR O-CTE Cellotetraose 50MG Download Data Sheet: O-CTE O-CPE Cellopentaose 20MG Download Data Sheet: O-CPE O-CHE Cellohexaose 10MG Download Data Sheet: O-CHE Download: Megazyme Brochure
1,4 เบต้า-ดี- ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์
View Megazyme's 1,4-β-D-Xylooligosaccharides for use in research, biochemical enzyme assays and analytical applications. O-XBI Xylobiose 50 mg Download Data Sheet: O-XBI O-XTR Xylotriose 50 mg Download Data Sheet: O-XTR O-XTE Xylotetraose 30 mg Download Data Sheet: O-XTE O-XPE Xylopentaose 10 mg Download Data Sheet: O-XPE O-XHE Xylohexaose 10 mg Download Data Sheet: O-XHE Download: Megazyme Brochure
1,4 เบต้า-ดี-แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์
View Megazyme's 1,4-β-D-Mannooligosaccharides for use in research, biochemical enzyme assays and analytical applications. O-MBI Mannobiose 50 mg Download Data Sheet: O-MBI O-MTR Mannotriose 50 mg Download Data Sheet: O-MTR O-MTE Mannotetraose 30 mg Download Data Sheet: O-MTE O-MPE Mannopentaose 30 mg Download Data Sheet: O-MPE O-MHE Mannohexaose 20 mg Download Data Sheet: O-MHE Download: Megazyme Brochure