Food Seminar

Food Innovation Asia Conference 2012

Food Innovation Asia Conference 2012

 • วันที่จัด: 14 มิถุนายน 2555 - 16 มิถุนายน 2555

 • ขอเชิญร่วมงานสัมมนาระดับนานาชาติ

  เพิ่มพูนความรู้ กับวิทยากรระดับแนวหน้า เยื่ยมชมนิทรรศการแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมเชียร์การประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  และการแข่งขันตอบคำถามของนิสิต นักศึกษา  

  ลงทะเบียนที่ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/RReg/Home/Home.aspx      

  FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2012

  "Green and Sustainable Food Technology for All"

  14-16 June 2012

  BITEC, Bangkok, THAILAND

  Conference topics

  - Green and Sustainable Food Packaging

  - Biorefinery process for active ingredient extraction

  - Biorefinery concerning to food industry

  - Technologies Shaping the Future

  - Joint Conference with JSFE. Green and Sustainable Food Engineering toward 2020

  - Green Motive on Lab and Test

  - Logistics aspects of emergency preparedness in flood disaster prevention

  - Self-assembly of molecules in food materials. (THAI Version)

  - Consumer and Sensory Research: Theory to Practice. (THAI Version)

  - Thai Sensory Net Work Forum. (THAI Version)

  - Food Safety Standard and Regulation coping AEC by THAI-FDA

  - Free radicals, oxidative stress and antioxidants (THAI Version)

  - Antioxidants in food and food products (THAI Version)

  - Antioxidants in skin aging prevention (THAI Version)

  - Nutricosmetics update on probiotics for disease prevention (THAI Version)

  - Education of Food science and Technology needs for ASEAN to support AEC

  - Clean and Sustainable Technology for Food Industry 

  Research Presentation

  - Does Biofuel Production Threaten Global Food Security?

  - Conversion of Glycerol to 1,3-Propanediol Using Ethanol Stillage

  - Thermal  Characteristics of Water Soluble  Extract Obtained from Pomeganate skin: Developing a State Diagram

  - Effects of Feed Properties and Operating Parameters in Separation of Protein from Tofu Whey by Ultrafiltration

  - Simultaneous Treatment of Grapefruit Peels by Pectinex SP-L and Vicozyme L Preparations to Extract the Polyphenols: Optimization of the Total Pectinex SP-L and Vicozyme L Concentration and Treatment Time by Response Surface Methodology

  - The efficiency of Sardinella lemuru Oil Refining Using Bio-adsorbent from Egg Shell: a Response Surface Approach

  - Quantitative Analysis of -oryzanol and Free Fatty Acid Contents in Cold Pressed Rice Bran Oil During Production Process

  - Stability of Pyrazines Produced from Bacillus FTSU1 by Submerged Culture Fermentation

  - Estimation of Sucrose Loss Caused by Weissella cibaria Isolated from Sugar Manufacturing Process

  - Effect of Cooking Methods on Aflatoxin B1 Reduction in Peanut Products and Chili Products

  - Antimicrobial Activity of Chitosan on Quality of Giant Perch (Lates calcarifer) Meat during Cold Storage

  - Three-Phase Partitioning of Acid Protease from Viscera of Farmed Giant Catfish

  - Optimum Condition for PLA Electrospaying on Paperboard

  - Production and Characterization of Biodegradable Food Packaging Materials: P(HB-co-HV) Copolymers

  - Levels of Concept Development

  - Quality of Bread Formulation Partially Substituted with Glutinous Rice Flour

  - Utilization of Okara to Develop Healthy Noodles

  - Characteristic of Gluten-free Rice Noodles Enhanced with Hydrothermally Treated Glutinous Rice Dough and Xanthan Gum

  - Enhance Immune System of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) by Protein Hydrolysate from Poultry By-product

  - Influence of Two-Phase Flow on Antioxidant Peptide Separation by Ultrafiltration

  - Adsorption Kinetics of Monosaccharides, Disaccharides and Oligosaccharides on Activated Charcoal Column for Purification of Galactooligosaccharides

  - Temperature Prediction of Small Banana (cv. Kluai Khai) Undergoing Blanching Using the Finite Element Method

  - Electrohydrodynamic and Far-infrared Assisted Drying of Aloe Vera

  - Generalization and Implementation of the Color Conversion Models for Transformation of Computer Vision Color Space into CIE L* a* b*

  - Far-infrared and Microwave-vacuum Drying of Shiitake Mushroom

  - Bioactive Compounds and Antioxidant Activity of Bran Extracts from Different Hard Winter Wheat (Triticum spp.) Varieties

  - Evolution of Bioactive Compounds and Antioxidant Properties of Parboiled Rice During Process

  - Antioxidative Activity of Protein Hydrolysate from Sangyod Broken Rice (Oryza sativa L.)

  - New Processing Technology and Machine System for Purple-fleshed Sweetpotato and Its Derived Products

  - Production of Enzyme-Clarified Noni (Morinda citrifolia L.) Juice and Effect of Pasteurization on its Properties

  - Optimize the Extraction Method of Amino Acid from the Stem of Oyster Mushroom

  - GABA Content and Physical Properties of Germinated Brown Rice in the Pilot Scale Germination System

  - Effects of Processing on Organic Rice Grass, Wheatgrass and Barley Grass Beverages

  - Study of Protein Pattern and Antioxidative Peptide from Thai Rice (Pathum Thani 1) in Different Rice Grain Development Stages

  - Investigation of Aroma-active and Sulfur-Containing Volatile Compounds in Chempedak (Artrocarpus integer Merr.) Fruit

  - Effect of Water Activity on Glucose Loss and Brown Color Formation in Chicken Extract

  - Effect of Sugar Types, Temperature and Time on Browning Development of Chicken Meat with Sugar- containing Chicken Meat

  - Application of MALDI-TOF Mass Spectrometry in Enzymatic Hydrolysis of Soy Protein Isolated

  - Prebiotic Potential of Purified Glucans from Pleurotus sajor-caju Prepared through Cell Wall-degrading Enzymes-Assisted Treatment

  - Effects of Purebred and Crossbred Pigs on Meat Quality of Porcine M. longissimus thoracis et lumborum

  Concurrence activities

  - Best Research Paper Award

  - Research and Development from AIAC member Display

  - Workshop on Food Entrepreneurship Development in ASEAN Countries (close session)

  - Food Innovation Contest 2012

  - FoSTAT - Nestle Quiz Bowl 2012

  Keynote and invite speakers

  - Prof. Gordon Robertson (IUFoST)

  - Prof. Martin J. T. Reaney (University of Saskatchewan, CANADA)

  - Captain. Samai  Jai-in, Ph.D. (Royal Thai Navy, THAILAND)

  - Mr. Hiroyuki Konuma (FAO)

  - Dr.Virat Vongsaengnak, (AMARC, THAILAND)

  - Dr. Wiboonkiet  Moleeratanond,  ( S&T Contemp, THAILAND)

  - Assist. Prof. Suchada Chai sawat   (KMUTT, THAILAND)

  - Prof. Shuji Adachi (Kyoto University, JAPAN)

  - Prof. Hidefumi Yoshii  (Kagawa University,JAPAN)

  - Dr. Sander de Leeuw (VU University Amsterdam, The NETHERLAND)

  - Prof.Dr. Derick Rousseau   (Ryerson University, CANADA)

  - Assoc.Prof.Dr. Sakamon  Devahastin (KMUTT, THAILAND)

  - Prof.Dr.Athapol  Noomhom (Asian Institute of Technology, THAILAND)

  - Mrs. Puangpetch  Silkarn  (CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED)                            

  - Asst.Prof. Kasem  Nantachai, Ph.D  (Khon Kaen University, THAILAND)

  - Asst.Prof. Sujinda Sriwattana, Ph.D.   (Chiang Mai University, THAILAND)

  - Assoc.Prof. Thongchai Suwansichon, Ph.D.   (Kasetsart University, THAILAND)

  - Asst.Prof. Kongkarn  Kijroongrojana, Ph.D.   (Prince of Songkla University, THAILAND)

  - Asst.Prof. Parinda  Penroj, Ph.D  (Silpakorn University, THAILAND)

  - Mr. Christian Yong,  Worldwide Trade Thai Co., ltd.

  - Dr. Narong  Lenghor,  Agilent Technologies (Thailand) Ltd.

  Registration Fee

   

  Delegate

  Regular rate

  Group rate (3 person+)

  - Participant

  5,700 THB

  4,700 THB / PERSON

  - Student

  500 THB

  500 THB

  Included: Attendance to all Conference sessions, coffee & lunch, Conference bag & Book of abstract

  Methods of payment:

  Bank Transfer to:

  Food Science and Technology Association of Thailand

  Bangkok  Bank,  Sub Branch: Thailand Science Park

  Account No. 080-0-021032

  SWIFT Code No.  BKKBTHBK

  Address Bangkok Bank,  Sub Branch: Thailand Science Park

  111 Phahonyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 THAILAND

  Please send a copy of bank slip/cheque with name of participant by fax or e mail to

  Secretariat committee

  Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT)

  P.O. Box 1043 Kasetsart, Chautuchak, Bangkok,10903 THAILAND

  Tel. +662 9428528 # 110

  Fax +662 9428527

  Email:   [email protected][email protected]

  REGISTER AT

  http://www.foodtech.eng.su.ac.th/RReg/Home/Home.aspx


 • ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติ่ม: ดาวน์โหลด
 • สถานที่จัด

  BITEC, Bangkok, THAILAND

 • เว็บไซต์: http://www.foodtech.eng.su.ac.th/RReg/Home/Home.aspx

สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

 • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
 • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry
 • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.