Food Wiki

Food Wiki

สารานุกรมอาหารออนไลน์ (Online Food Encyclopedia) เฉพาะทางด้านอาหาร เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต เปิดบริการให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจด้านอาหาร ซึ่งจัดเรียงตามตัวอักษร ทั้งอังกฤษ-ไทย ศัพท์ทางที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร ครบวงจร

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

หมวดหมู่คำศัพท์


คำศัพท์ที่น่าสนใจ
Crown / ฝาจีบ
ฝาปิดขวด ทำด้วยโลหะ เมื่อปิดจะมีรอยย่นหรือจีบ ด้านในบุด้วยแผ่นไม้คอร์ก หรือพลาสติก อาจเรียกว่า crown cork
Diglyceride (E471) / ไดกลีเซอไรด์
ไดกลีเซอไรด์ (diglyceride) คือลิพิด (lipid) ชนิดหนึ่ง ซึ่งในโมเลกุลมี กลีเซอรอล 1 โมเลกุล รวมกับกรดไขมัน (fatty acid) 2 โมเลกุล ด้วยพันธะเอสเทอร์ ในโมเลกุลของไดกลีกลีเซอไรด์มีทั้งหมู่ -OH ที่ชอบน้ำ (hydrophillic) และ กรดไขมันที่ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic) ทำให้รวมตัวได้กับทั้งน้ำและน้ำมัน จึงมีสมบัติเป็นอิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) การใช้ diglyceride เพื่อเป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) E-number E471 Name Mono- and di-glycerides of fatty acids Function Stabilizer, emulsifier, thickener Foods Cakes, dried potato Description Products that fats are broken down into during the digestive process. Produced commercially as an additive.
Laminar flow / การไหลแบบราบเรียบ
การไหลแบบราบเรียบ (laminar flow) หรือการไหลแบบสม่ำเสมอคือ รูปแบบการไหลที่อนุภาคของของไหลเคลื่อนที่อย่างเป็นระเบียบ ไม่มีการผสมกันระหว่างชั้นของไหล ลักษณะการไหลแบบนี้ โดยทั่วไปเกิดขึ้นกับของไหลที่มีความหนืด (viscosity) สูงและไหลด้วยความเร็วต่ำ หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ของไหลไหลผ่านมีขนาดใหญ่มาก ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของไหลที่ไหลภายในท่อ ลักษณะการไหลของของไหลมีความสำคัญต่อการเลือกใช้ชนิดของเครื่องมือวัด (instrument) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถพิจารณาได้จากค่าตัวเลขเรย์โนลด์ (Reynolds number, Re) ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของของไหลที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ (temperature) และความดัน (pressure) ได้แก่ ความหนาแน่น (ρ) และความหนืด (μ) ความเร็วของของไหล (v) ที่ไหลภายในท่อ และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ (D) ของไหลที่ไหลภายในท่อที่มีการไหลแบบราบเรียบจะมีตัวเลขเรย์โนลด์ต่ำ โดยมีค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์วิกฤตเป็นตัวบ่งบอกถึงการเปลี่ยนลักษณะการไหลของของไหลจากแบบราบเรียบ (laminar flow) ไปเป็นการไหลแบบปั่นป่วน (turbulent flow) สำหรับของไหลที่ไหลในท่อมีค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์วิกฤตเท่ากับ 2,300 ถ้า Re มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 (Re≤ 2,000) ของไหลจะมีลักษณะการไหลแบบราบเรียบ (laminar flow) ถ้า Re มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 4,000 (Re≥4,000) ของไหลจะมีลักษณะการไหลแบบปั่นป่วน (turbulent flow) ลักษณะการไหลของของไหล ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)
 
Sushi / ซูชิ
ซูชิ (sushi) หรือข้าวปั้นเป็นอาหารญี่ปุ่น ทำจากข้าว (rice) ชนิด japonica type ซึ่งเป็นข้าวเมล็ดสั้น เมื่อหุงสุกจะเหนียวติดกัน นำข้าวหุงสุกมาคลุกกับเครื่องปรุง เช่น น้ำส้มสายชู (vinegar) น้ำตาล เกลือ มักห่อด้วยแผ่น สาหร่าย ไส่ไส้ ปลาดิบ ไข่ปลา ไข่กุ้ง สาหร่ายปรุงรส ผัก เช่น แตงกวา แครอท รับประทานกับซ้อสถั่วเหลืองหมัก (fermented soy sauce) และวาซาบิ (wasabi) http://sushi-master.com/jpn/whatis/recipes.html#2 http://sushi-master.com/usa/index6.html http://sushi-master.com/usa/index4.html
Baffle / แผ่นกั้น
แผ่นกั้น (baffle) หมายถึง แผ่นที่เปลี่ยนทิศหรือลดกระแสการไหล เช่น แผ่นกั้นที่ติดตั้งถังผสม (mixing tank) ของเหลวเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนทิศทางการไหล ทำให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วน (turbulent flow) ป้องกันการเกิดวอร์เทค (vortex) หรือ แผ่นกั้นที่ติดตั้งในเครื่องอบแห้ง (drier) เพื่อให้เกิดการคลุกเคล้าของวัสดุ
Fan / พัดลม
อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อทำให้อากาศหรือแก๊สเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ centrifugal fan ซึ่งอากาศถูกดูดเข้าในทิศขนานกับแกนหมุน ปะทะกับใบพัดและปล่อยออกในแนวตั้งฉากกับแกนหมุน มักใช้เพื่อการระบายอากาศ axial fan ซึ่งดูดอากาศเข้าและปล่อยออกในทิศขนานกับแนวแกนหมุน ใช้เพื่อเป่าอากาศ พัดลม เป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องอบแห้ง (drier) เครื่องแช่เยือกแข็ง (freezer) โดยทำหน้าที่ดูดอากาศเข้าและปล่อยออกเพื่อกระจายลมร้อน หรือลมเย็น เพื่อให้เกิดการพาความร้อน

Food wiki Thailand  จัดเต็ม โดย ครูผู้น้อย Kiss  ครูตัวใหญ่  เป็นลูกสาวครูเล็ก เป็นศิษย์ทางธรรมของคุณครูไม่ใหญ่ และครูไม่เล็ก บ้านของครูผู้น้อย อยู่หน้าวัดลุ่ม จังหวัดระยอง บ้านรอบล้อมด้วยตลาดขายอาหาร ตื่นเช้า ลืมตามาก็เจอแต่อาหาร รอบบ้าน

ครูผู้น้อย  เรียนจบทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    มาเป็นครูผู้สอนวิชาด้านอาหาร ที่ สาขาวิศวกรรมอาหาร ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทุนมูลนิธิ Fulbright ของอะเมริกา แถมได้ทุนจากมูลนิธิ เพื่อผู้หญิงที่มีอาชีพทางการศึกษา ชือ Delta Gamma Kappa (ขอบพระคุณคร๊าKiss และไม่เคยลืมพระคุณ ) ก็เลย แอบหนีเมืองไทยไปอยู่ ไปเรียนปริญญาเอก สาขา Food Science มาจาก University of Florida  หลายปี ไปล้างจาน ไปรับจ้างเป็นคนครัว เอาเงินไปเที่ยว ก็พอมีความรู้ด้านอาหาร ติดขาติดแข้ง ชอบทำอาหาร ชอบกินอาหาร วิจัยด้านอาหารบ้าง บรรยายด้านอาหารบ้าง ให้คำปรึกษาด้านอาหาร ขอคำปรึกษาด้านอาหาร ได้ครูดีๆ เพื่อนดีๆ ศิษย์ดีๆ มากมาย กรุณา เมตตาสั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ ประสพการณ์สารพัดอย่างด้านอาหาร มามากกว่า 20 ปี (ก็ยังเป็นผู้น้อยอยู่ Innocent อุ อุ )   ไม่อยากใส่บ่าแบกหามไว้ กลัวความรู้จะท่วมหัวแล้วจะเอาตัวไม่รอด 5555555

Once upon a time วันดี อากาศร้อน กลางปี 2553 ครูผู้น้อย นึกสนุก ก็อยากเขียน เขียน เขียน เขียนเอง บ้าง ลอกมาบ้าง นัก

ศึกษาช่วยบ้าง ทำไปเรื่อยๆ วันละนิดละหน่อย ณ วันนี้  ปลายเดือนกุมภาพันธ์  2555  ได้มากกว่า 3300 คำแล้ว เย้ Laughing... เอามาให้อ่านกันเพลินๆ สบายๆ สิวๆ ไม่คิดมาก เอาไว้พอลูกโต สามีหนีบวช จะได้มีอะไรทำแก้รำคาญ ท่านครูผู้ใหญ่ ผู้รู้ทั้งหลาย โปรดเมตตา ให้คำแนะนำ  ผิดพลาดก็กราบขออภัย อย่าถือสา หาความกันนะคะ นะคร๊า Wink  ครูผู้น้อยเพียงตั้งใจสร้าง ให้ Food wiki  แหล่งรวมความรู้นี้เป็นวิทยาทาน on-line (ว๊าววว) อยากเห็นสังคมการเรียนรู้ (วู๊ววว....) ให้กับผู้สนใจเกี่ยวกับอาหารทั้งผู้บริโภค นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทางด้าน  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ผู้ประกอบการด้านอาหาร บุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ขาย ผู้ผลิต ได้มาอ่าน มาชม มาคุยกัน สบายๆ ไม่ได้อยากเด่นอยากดัง แค่อยากมีชื่อเสียง อุ๊ย Cool ไม่ใช่คร๊า แต่ อยากเห็นเมืองไทยเป็นครัวของโลก  จริงจริ๊งKiss อยากให้คนไทยได้กินอาหารดีๆ อร่อยๆ สุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยากเห็นรอยยิ้มที่แจ่มใส  มีน้ำใจให้กันและกัน Smile 

 

                 โลโก้อันใหม่ลูกสาวครูผู้น้อยทำให้                                     อันนี้แม่ทำค่ะ

อื่นๆ อีกมากมายยย ลองหาเอาเองใน search แล้วกันนะ ใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ้า

 

 

สุดท้ายฝากกลอนนี้ไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ ครูผู้น้อยเคยท่องตอนเด็กๆ

 

                วิชาเหมือนสินค้า                        อันมีค่าอยู่เมืองไกล

                ต้องยากลำบากไป                      จึงจะได้สินค้ามา

                จงตั้งเอากายเจ้า                         เป็นสำเภาอันโสภา

                ความเพียรเป็นโยธา                     แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ

                นิ้วเป็นสายระยาง                        สองเท้าต่างสมอใหญ่

                ปากเป็นนายงานไป                     อัชฌาสัยเป็นเสบียง

                สติเป็นหางเสือ                           ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง

                ถือไว้อย่าให้เอียง                        ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา

                ปัญญาเป็นกล้องแก้ว                  ตรวจดูแถวแนวหินผา

                เจ้าจงเอาหูตา                             เป็นล้าต้าฟังดูลม

                ขี้เกียจคือปลาร้าย                       จะทำลายให้เรือจม

                เอาใจเป็นปืนคม                         ยิงระดมให้จมไป

                จึงจะได้สินค้ามา                        คือวิชาอันพิศมัย

                จงหมั่นมั่นหมายใจ                     อย่าได้คร้านการวิชา

สมัครสมาชิก