connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

conveyor / อุปกรณ์ลำเลียง

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลำเลียงหรือขนถ่ายวัสดุ(เข้าชม 2,414 ครั้ง)

สมัครสมาชิก