Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Tortilla chip / แผ่นข้าวโพดกรอบ

แผ่นข้าวโพดกรอบ (Tortilla chip)  เป็นอาหารขบเคี้ยว  กรรมวิธีการผลิตแผ่นข้าวโพดกรอบ มีวัตถุดิบหลักคือแป้งข้าวโพด
(corn flour) นำมาผสม นวด รีดเป็นแผ่น แล้วตัดเป็นสามเหลี่ยม ทำให้สุกด้วยการย่าง การทอด หรือการอบ และปรุงรส
แล้วบรรจุในบรรจุภัณฑ์

แผ่นข้าวโพดกรอบอยู่ในกลุ่มอาหารแห้ง (dried food) มีความชื้นต่ำ มีค่า water activity ต่ำกว่า 0.6 เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง
คุณลักษณะที่ต้องการ คือ มีเนื้อสัมผัส กรอบ มีกลิ่นหอมของข้าวโพด ไม่มีกลิ่นหืน (rancid)

 (เข้าชม 293 ครั้ง)

สมัครสมาชิก