Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Xanthophyll / แซนโทฟิลล์

แซนโทฟิลล์ (Xanthophyll) เป็นสารในตระกูลแคโรทีนอยด์ (carotenoid) ชนิดหนึ่ง เป็นรงควัตถุ (pigment) ที่มีสีเหลือง เป็นอนุพันธ์แคโรทีนอยด์ที่มีออกซิเจน สารที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ แอสตาแซนธิน (astaxanthin)

แหล่งที่พบ

พบมากในพืช เช่น สีเหลืองของเนื้อมะม่วงสุก เมล็ดข้าวโพด และดอกดาวเรือง(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก