Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Sheath Thermocouple / ชีตเทอร์โมคัปเปิล

ชีตเทอร์โมคัปเปิล (sheath thermocouple) หรือ โพรบวัดอุณหภูมิ (temperature probeมีลักษณะเป็นปลอกโลหะ (metal sheath) โดยทั่วไปผลิตสำเร็จรูปมาพร้อมกับสายเทอร์โมคัปเปิล มีฉนวนไฟฟ้าอยู่ระหว่างลวดเทอร์โมคัปเปิลกับปลอกโลหะ ซึ่งได้รับการบีบอัดแน่นกว่าปกติหลายเท่า ตัวอย่างวัสดุที่ใช้ทำเป็นฉนวนไฟฟ้า ได้แก่ แมกนีเซียมออกไซด์ เป็นต้น โพรบทำจากโลหะเหนียวและยืดหยุ่น บางชนิดสามารถดัดงอได้ตามความเหมาะสมของงาน สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้สิ่งที่ต้องการวัดสัมผัสเครื่องมือวัด (instrument) โดยตรง โดยมีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ เพิ่มความแข็งแรงทนทานให้ตัวเทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) และป้องกันการเสียหายจากสภาวะการใช้งาน เช่น การกัดกร่อนจากสารเคมี หรือการแผ่รังสีจากแหล่งกำเนิดความร้อนของระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สารประกอบในตัวเครื่องมือวัดเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยทั่วไปใช้งานโพรบที่สภาวะระดับความดันบรรยากาศทั่วไป 

วัสดุที่ใช้ทำโพรบมีหลายชนิดโดยชนิดที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ สแตนเลส เนื่องจากมีข้อดีหลายประการได้แก่ ใช้ในสภาวะแวดล้อมที่กัดกร่อนได้ ใช้ในงานที่มีอุณหภูมิสูงและเย็นจัดได้ มีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับมวล และเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เช่น ในกระบวนการฆ่าเชื้อ เนื่องจากไม่ปนเปื้อนและไม่ทำปฏิกิริยา โดยสแตนเลสเกรด 304 ใช้วัดของไหลในงานทั่วไป และสแตนเลสเกรด 316 ใช้วัดของไหลที่มีลักษณะกัดกร่อน

ชีตเทอร์โมคัปเปิลในรูปแบบต่าง ๆ

(ที่มา: http://www.guenther.eu/en/products/thermocouples/20-tom/sheath-thermocouples-without-protection-tube?Edition=en)                                       

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

      : http://www.guenther.eu/en/products/thermocouples/20-tom/sheath-thermocouples-without-protection-tube?Edition=en(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก