Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Active filtration

การกรองโดยใช้แรงดันช่วย เพื่อให้ของเหลวไหลผ่านกระดาษกรองได้เร็วขึ้น(เข้าชม 39 ครั้ง)

สมัครสมาชิก