Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Anaphylactic shock

เป็นการช็อกที่เกิดจากการที่ร่างกายเกิดอาการแพ้สารแปลกปลอมอย่างรุนแรงทั่วทั้งตัว ซึ่งอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้(เข้าชม 22 ครั้ง)

สมัครสมาชิก