Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Antifreeze protein

คือโปรตีนธรรมชาติที่พบอยู่ในสัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่ๆ มีอุณหภูมิต่ำมาก เช่น บริเวณขั้วโลก โปรตีนนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อเยื้อแข็งตัวเมื่อได้รับอุณหภูมิต่ำ เมื่อนำมาใช้เติมลงในอาหารจะทำให้อาหารมีอุณหภูมิที่แข็งตัวลดต่ำลง จึงช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้นานขึ้น(เข้าชม 18 ครั้ง)

สมัครสมาชิก