Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Assay

assay คือการวิเคราะห์หาปริมาณของสาร หรือการหาความเข้มข้นของสาร หรือการวัดกิจกรรมของเอนไซม์(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก