Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bioassay

 

หมายถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีชีวิต เพื่อวัดปริมาณของสารที่มีอยู่ในตัวอย่าง ในการทดลองจะเปรียบเทียบกับสารชนิดนั้นๆ ของตัวอย่างมาตรฐาน(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก