Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bioavailability

หมายถึงความสามารถในการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายของคนแต่ละคนที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการดูดซึมสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารต่างชนิดกัน รวมทั้งการนำสารอาหารนั้นไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก