Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bitot's spot

เป็นลักษณะผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ตาขาว (conjunctiva) เนื่องจากร่างกายขาดวิตามินเอ บริเวณตาขาวจะมีหลุมลึกลงไปพอเห็นขอบ มีลักษณะหยุ่นๆ คล้ายฟองน้ำ(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก