Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Convenience food

อาหารที่ได้เตรียมหรือปรุงเรียบร้อยแล้วระดับหนึ่ง เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคนำไปปรุงต่อได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น อาหารกระป๋อง อาหารปรุงสำเร็จ หรืออาจเรียกว่า ready-to-eat meal(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก