Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Eutectic temperature

เป็นอุณหภูมิที่เกิดผลึกของตัวถูกละลายแต่ละชนิด ซึ่งจะสมดุลกับของเหลวส่วนที่ไม่แข็งตัวและส่วนที่แข็งตัวกลายเป็นของแข็งหรือน้ำแข็ง(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก