Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Evening primrose oil

เป็นน้ำมันที่สกัดได้จากเมล็ดของพืชกลุ่ม Oenothera น้ำมันชนิดนี้มีกรดแกมมา-ลิโนเลนิก และกรดลิโนเลอิกมากใช้ผลิตเป็นอาหารเสริม(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก