Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fetal alcohol syndrome (FAS)

เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับทารกเมื่อมารดาดื่มแอลกอฮอล์หรือติดเหล้ามากขณะตั้งครรภ์ ทารกจะพิการทั้งทางร่างกายและสมอง เช่น เติบโตช้า สมองไม่พัฒนา และปัญญาอ่อน(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก