Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Flatus

เป็นการเกิดแก๊สขึ้นในระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากอาหารไม่ย่อย จึงมีการหมักเกิดขึ้นและได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก