Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fluid and electrolyte balance

ภาวะสมดุลของปริมาณและชนิดของแร่ธาตุที่เป็นไอออนต่างๆ ซึ่งละลายอยู่ในของเหลวแต่ละส่วนของร่างกาย(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก