Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Food poverty

ความหิวโหยที่เกิดขึ้นเนื่องจากความยากจน ไม่มีเงินซื้ออาหารมาบริโภค หรืออยู่ในภาวะสงคราม หรือมีปัญหาการขนส่งอาหาร(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก